Women should be the pillar in tech industry companies.

kobiety liderami w IT

Do 2025 roku na świecie zniknie 85 milionów miejsc pracy, ale jednocześnie powstanie 97 milionów nowych – z tą różnica, że wymagających specjalistycznych umiejętności IT. Dlatego też kobiety już dziś powinny zacząć inwestować w swoje cyfrowe kompetencje.

Zgodnie z danymi Fundacji Instytut Innowacyjna Gospodarka (zajmuje się tworzeniem, wdrażaniem i promorcją nowoczesnych technologii i innowacji) globalnie kobiety na stanowiskach IT stanowią mniej niż 25% pracowników. Wśród menedżerów w firmach technologicznych w Europie jest dwa razy mniej kobiet w biznesie niż w innych sektorach. Z kolei Raport Woman Update 2021 (tworzony co roku przez Future Collars) informuje, że w Polsce brakuje 50 tys. specjalistów IT, a wynagrodzenia dla pracowników w ostatnim roku wzrosły nawet o 20%. Zgodnie z informacjami z raportu podniesienie kompetencji cyfrowych u kobiet jest szansą dla tych sektorów na wykorzystanie ich potencjału, pozyskanie nowych kadr oraz wzmocnienie różnorodności w organizacjach. 

Przywództwo kobiet – przykład kobiety sukcesu

Świetnym przykładem dla wszystkich kobiet jest Lisa Su, która od 2014 roku kieruje jedną z najważniejszych firm technologicznych – AMD i może nazywać się kobietą sukcesu. To dzięki jej wizji i zarządzaniu AMD a nie Intel uznawane jest dziś za lidera rynku procesorów.  Zgodnie z danymi Associated Press w 2019 roku była też najlepiej zarabiającym CEO na świecie.

Kobiety w biznesie to manager przyszłości

Zdaniem Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” w Polsce powinniśmy większą wagę przykładać do zachęcania kobiet do podejmowania studiów na kierunkach związanych z nowymi technologiami. Zgodnie z jej raportem odsetek dziewczyn na tych kierunkach (na studiach publicznych) wynosi zaledwie 17%, mimo, że ogółem w naszym kraju 58% studentów to kobiety. Na szczęście istnieje wiele inicjatyw, które promują wśród uczennic liceów i techników kierunki ścisłe i techniczne, jak np. projekt „Dziewczyny na Politechniki”. Bez większej ilości absolwentek kierunków technicznych niemożliwa w branży technologicznej będzie intensyfikacja równowagi płciowej w strukturach firm.

Liderki IT  – tworzenie szans i motywowanie

Z kolei Beata Jarosz i Joanna Pruszyńska-Witkowska, Współzałożycielki Future Collars i inicjatorki kampanii Woman Update w swoim raporcie podkreślają, że dziś dla równości szans na rynku pracy potrzebne jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy: biznesu, samorządów, organizacji pozarządowych oraz władz. Niezbędne jest też wsparcie mężczyzn. Promocja lifelong learning czy włącznie na stałe programów upskillingowych w miejscach pracy to zdaniem inicjatorek akcji fundamenty, które pozwolą mądrze wykorzystać drzemiącą w kobietach siłę i zadbać o ich pozycję na rynku pracy! 

Ich zdaniem w branży IT dużą motywacją i pomocą dla kobiet stanowią inicjatywy, które przybliżają im świat nowych technologii IT i pokazują, że IT to branża, która stoi otworem przed każdym, bez względu na płeć. 

Jakim liderem jest kobieta?

Co zatem może motywować kobiety do podjęcia zatrudnienia w obszarze nowych technologii? Coraz częściej przyciąga je nie tylko atrakcyjność finansowa oraz oferowane benefity (sprawdź 5 najlepszych benefitów dla pracujących mam) lecz także coraz istotniejsza dla dzisiejszych pracowników elastyczność zatrudnienia pozwalająca na realizację własnych pasji oraz możliwość pogodzenia pracy z życiem rodzinnym, czyli Work Life Balance w firmie. 

Kobiety posiadają też wiele ważnych w tej branży cech, takich jak pewność siebie, kreatywność, umiejętność wyznaczania wizji i celów, a także mają wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne, co w dzisiejszych czasach „ditigital” nabiera kluczowego charakteru. 

Prawidłowo wdrożona kultura organizacyjna w firmie, pozwala na stworzenie warunków do rozwoju efektywności pracownika.

Cieszymy sie, że w Motivizer prawie #40% naszego zespołu stanowią kobiety. Bez nas Motivizer  nie byłby tam gdzie dziś jest!

Autor:
Magdalena Wiśniewska, COO Motivizer

Zobacz ofertę na stronie głównej