System motywacyjny

W nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem wysokość pensji przestała być jedynym sposobem na przyciągnięcie do firmy wartościowych pracowników. Systemy motywacyjne stały się w ostatnim czasie jednym z najważniejszych czynników polityki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to zjawisko związane z coraz powszechniejszym postrzeganiem pracy nie tylko jako źródła zarobków, ale także miejsca osobistego rozwoju i wartościowych kontaktów z ludźmi.

System motywacyjny w firmie można wprowadzić samodzielnie, jak i zdecydować się na zarządzanie systemami motywacyjnymi przez zewnętrzne firmy. Dzięki temu można dobrać rodzaj benefitów pozapłacowych do potrzeb pracowników i zmieniać go wraz z rozwojem firmy i postępem w realizacji celów biznesowych.

Motywacyjny system wynagrodzeń ułatwia zdobycie solidnej pozycji na rynku i zatrzymanie wartościowych pracowników w firmie. W ramach systemu motywacyjnego można efektywnie wynagradzać pracowników każdego szczebla.

System motywacyjny – definicja

System motywacyjny w przedsiębiorstwie to zbiór, układ wzajemnie powiązanych instrumentów, które mają przyczynić się do podniesienia motywacji pracownika do realizacji określonych celów. System motywacyjny podnosi efektywność oraz wydajność pracownika.

System motywacyjny oparty o zróżnicowane elementy najskuteczniej wpływa na wyniki pracy pracownika. Jak zatem zbudować system motywacji wewnętrznej, by odpowiadał na potrzeby różnych uczestników?

System motywacji wewnętrznej można oprzeć o liczne świadczenia pozapłacowe. Wśród oferowanych pracownikowi dodatkowych korzyści mogą znaleźć się benefity zarówno materialne, jak i niematerialne, np.:

Do niematerialnych czynników motywacyjnych można zaliczyć np. wyjście naprzeciw potrzebom młodej mamy w postaci zdalnego wykonywania zadań, czy elastycznego czasu pracy.

Systemy motywacyjne – korzyści dla pracodawców i pracowników

Wewnętrzne i zewnętrzne systemy motywacyjne pracowników przynoszą korzyści zarówno osobom zatrudnionym w firmie, jak i pracodawcy. Po stronie pracodawcy pozwalają zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem zakładów pracy i płacami, wpływają na podniesienie zadowolenia pracownika, a tym samym zwiększenie jego zaangażowania w pracę i efektywności. Atrakcyjny system motywacyjny wyróżnia daną firmę na tle innych i niejednokrotnie sprawia, że staje się ona obiektem pożądanego miejsca zatrudnienia jako firma nowoczesna, funkcjonująca na wysokim poziomie, dbająca o pracowników. Najnowsze badania wskazują, że benefity pracownicze są istotnym elementem przy wyborze miejsca pracy przez najmłodszych graczy na rynku, czyli millenialsów. Systemy motywacyjne uzupełniają tradycyjny system wynagrodzeń i nie wpływają na obniżenie pensji zasadniczej.

Systemy motywacyjne powodują osiągnięcie pożądanych przez pracodawcę zachowań, wywołują pozytywny stosunek do firmy, a w konsekwencji budują więź pracownika z firmą. Zadowolony pracownik utożsamia się z miejscem, w którym pracuje i w efekcie nawet w perspektywie lepiej płatnej pracy wybierze pozostanie w dotychczasowej, a nie przejście do innej. Wpływa to w znaczący sposób na stabilność przedsiębiorstwa. Zaletą tworzenia systemów motywowania jest więc zwiększenie chęci do pracy wśród wartościowych, doświadczonych zespołów.

Z kolei z punktu widzenia pracownika docenienie jego pracy i zaangażowania w formie dodatkowego systemu benefitów skutkuje poczuciem satysfakcji. Czasem nagroda o pozornie niewielkiej wartości materialnej może przyczynić się do zwiększenia zadowolenia z włożonego w pracę wysiłku. A to z kolei przełoży się na finansowy wynik przedsiębiorstwa. Każdy element systemu motywacyjnego sprzyja większemu zaangażowaniu w pracę bez względu na jej charakter i zakres pełnionych obowiązków.

Umiejętnie skonstruowane systemy motywacyjne dają pracownikowi poczucie, że jego zaangażowanie jest dostrzegane, a on sam jest traktowany z uwagą i podmiotowo – nie jedynie w kategoriach tabel i cyfr. Pozapłacowe systemy motywacyjne pozwalają pracownikowi realizować swoje potrzeby w różnych dziedzinach, umożliwiają rozwój zawodowy i osobowościowy. Pozwalają na ciekawe spędzanie czasu z rodziną i pomagają zaoszczędzić na wydatkach w wielu dziedzinach np. na zakupie pakietów usług medycznych i ubezpieczeń.

Aby te wszystkie czynniki zaistniały, trzeba jasno określić reguły systemu motywacyjnego. System motywowania organizacji powinien być skonstruowany w profesjonalny sposób, dlatego najlepiej powierzyć jego tworzenie specjalistom. System zaprojektowany dla danego przedsiębiorstwa powinien uwzględniać:

Kultura organizacji firmy w procesie motywowania pracownika

W procesie motywowania pracowników warto pamiętać o kulturze organizacji firmy. Kultura organizacji firmy odpowiada w dużym zakresie za to, jak pracownik odbiera pracodawcę, a to przekłada się na efektywność jego pracy. Stanowi bazę do budowy sukcesu przedsiębiorstwa, w którym pracownicy mają realny wpływ na budowę wartości firmy. Przeczytaj więcej: kultura organizacyjna firmy.

System motywacyjny w kulturze organizacji firmy odgrywa ważną rolę i stanowi uzupełnienie idei oraz celów, które przedsiębiorstwo stawia przed sobą. Zadania systemu motywowania oraz typ benefitów można dobrać do branży, zainteresowań pracowników i misji przedsiębiorstwa. Przykładowo, firma z branży zdrowia może zaproponować wprowadzenie do systemu motywacyjnego rozwiązań mających na celu profilaktykę chorób układu krążenia i kręgosłupa. Dzięki nim pracownicy skorzystają z pakietów medycznych na badania oraz karnetów na fitness.

System motywowania pracowników a elastyczność

Wyeliminowanie wielu błędów w motywowaniu pracowników mogą umożliwić systemy kafeteryjne. Stosowane w firmach systemy motywowania cechują się elastycznością, dlatego w przypadku niskiej efektywności w każdej chwili można poszerzyć zakres benefitów lub zmienić sposób przyznawania nagród. Jeśli benefity nie odpowiadają na potrzeby zatrudnionych osób, katalog nagród można poszerzyć o nowe karty podarunkowe, vouchery itp. Dzięki temu systemy motywacyjne pracowników odpowiadają nie tylko na potrzeby miłośników sportu i kultury, ale również na oczekiwania osób, które potrzebują wsparcia medycznego lub benefitów ułatwiających wychowywanie dzieci.

Skuteczny system wynagrodzeń pozapłacowych

Systemy motywacyjne polegają na podnoszeniu zaangażowania w pracę za pomocą zróżnicowanych benefitów. Jak monitorować zewnętrzne systemy motywacyjne pod względem skuteczności? Co zrobić, gdy wybrany system motywacyjny zawiedzie? Wystarczy, że wprowadzi się szybkie zmiany do systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa.

Rozwój systemów motywacyjnych jest na tyle szybki, że praktycznie co roku można wprowadzać do nich nowe benefity lub modyfikować ich zakres na prośbę pracowników. Przed wprowadzeniem zmian do wykorzystywanych w przedsiębiorstwie systemów motywowania warto przeprowadzić ankietę oczekiwań wśród pracowników. Dzięki temu można dopasować je lepiej zarówno do celów firmy, jak i potrzeb osób zatrudnionych w poszczególnych działach.

Podnoszenie motywacji pracowników za pomocą benefitów pozapłacowych

Kształtowanie systemów motywowania w firmach w zależności od celów przedsiębiorstwa może polegać na wprowadzaniu benefitów dla wszystkich pracowników, jak i dla osób zaangażowanych w poszczególne projekty. Skuteczny system motywowania wykorzystuje benefity pozapłacowe do osiągnięcia celu:

Program motywacyjny zapobiega utracie pracowników z powodu przemian na rynku pracy. Duża liczba wakatów przestaje kusić ich do zmiany pracy, gdyż obecny pracodawca zapewnia im liczne benefity pozapłacowe. Systemy motywacyjne chronią w ten sposób przed gwałtownym odpływem pracowników z powodu pojawienia się nowych firm w okolicy.

Jak prowadzić skuteczny system motywacyjny?

Podstawowym celem systemów motywacyjnych jest zwiększenie zaangażowania pracowników. Jak osiągnąć taki efekt w dużej i małej firmie? Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa skuteczne działanie systemów motywacyjnych zależy od ich profesjonalnego zarządzania. Aby przygotować system motywacyjny o wysokiej skuteczności, warto skorzystać z pomocy specjalistów z zewnętrznej firmy. Tworząc system motywacji z ich wsparciem, można dopasować go do bieżących trendów i potrzeb pracowników. Dzięki temu oferowane benefity będą atrakcyjne zarówno z punktu widzenia aktualnych pracowników, jak i kandydatów na wolne posady.

Do budowy systemu motywacyjnego warto wykorzystać doświadczenie innych firm. Specjaliści z zewnętrznej firmy przedstawiają nowym klientom case study, na podstawie których można poznać mechanizm działania programu i efekty jego wdrożenia. Na przykładzie przedsiębiorstwo dowiaduje się, co dało wprowadzenie programu w określonej perspektywie czasowej i kiedy można spodziewać się pierwszych rezultatów. Z pomocą specjalistów i ich doświadczeń można również dopracować każdy element systemu motywowania, by uniknąć powielania błędów innych przedsiębiorców.

Indywidualność w zakresie tworzenia systemów motywacyjnych

Strategię systemów motywacyjnych powinno się dostosowywać do specyfiki każdego przedsiębiorstwa. Dzięki temu benefity mogą wpływać na rozwój pracowników, wspierać ich zdrowie lub umożliwiać im korzystanie z benefitów na kulturę. Możliwość tworzenia systemów motywowania pracowników na indywidualnych zasadach sprawia, że może z nich skorzystać praktycznie każde przedsiębiorstwo bez względu na branżę.

Dostosowanie systemu motywacyjnego do branży, wieku i potrzeb pracowników oraz rynkowych trendów ułatwia korzystanie z programów zewnętrznych firm. Platformy kafeteryjne i inne benefity sprawiają, że program wdrożony w przedsiębiorstwie motywuje skuteczniej niż dodatki finansowe do pensji. Wraz z wdrożeniem systemu motywacyjnego firma zyskuje grono zaangażowanych pracowników, którzy skupiają się na powierzonych im celach i realizują je w terminie. Program służy dzięki temu do realizacji celów firmy z uwzględnieniem indywidualnych cech każdego biznesu, by przynieść maksymalne korzyści dla pracownika i pracodawcy.