System motywacyjny

W nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem wysokość pensji przestała być jedynym sposobem na przyciągnięcie do firmy wartościowych pracowników. Systemy motywacyjne stały się w ostatnim czasie jednym z najważniejszych czynników polityki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to zjawisko związane z coraz powszechniejszym postrzeganiem pracy nie tylko jako źródła zarobków, ale także miejsca osobistego rozwoju i wartościowych kontaktów z ludźmi.

System motywacyjny – definicja

System motywacyjny w przedsiębiorstwie to zbiór, układ wzajemnie powiązanych instrumentów, które mają przyczynić się do podniesienia motywacji pracownika do realizacji określonych celów. System motywacyjny podnosi podniesieni efektywność oraz wydajności pracownika.

Takimi motywatorami są świadczenia pozapłacowe. Wśród oferowanych pracownikowi przez pracodawcę dodatkowych korzyści mogą znaleźć się benefity zarówno materialne jak i niematerialne, takie jak np.:

Do niematerialnych czynników motywacyjnych można zaliczyć np. wyjście naprzeciw potrzebom młodej mamy w postaci zdalnego wykonywania zadań czy elastycznego czasu pracy.

Systemy motywacyjne przynoszą korzyści zarówno pracodawcom jak i pracownikom.

Po stronie pracodawcy pozwalają zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem zakładów pracy i płacami, wpływają na podniesienie zadowolenia pracownika, a tym samym zwiększenie jego zaangażowania w pracy i efektywności. Atrakcyjny system motywacyjny wyróżnia daną firmę na tle innych i niejednokrotnie sprawia, że staje się ona obiektem pożądanego miejsca zatrudnienia jako firma nowoczesna, funkcjonująca na wysokim poziomie, dbająca o pracowników. Najnowsze badania wskazują, że benefity pracownicze są istotnym elementem przy wyborze miejsca pracy przez najmłodszych graczy na rynku czyli millenialsów.

Systemy motywacyjne powodują osiągnięcie pożądanych przez pracodawcę zachowań, wywołują pozytywny stosunek do firmy, a w konsekwencji budują więź pracownika z firmą. Zadowolony pracownik utożsamia się z miejscem, w którym pracuje i w efekcie nawet w perspektywie lepiej płatnej pracy wybierze pozostanie w dotychczasowej, a nie przejście do innej. Wpływa to w znaczący sposób na stabilność przedsiębiorstwa.

Z kolei z punktu widzenia pracownika docenienie jego pracy i zaangażowania w formie dodatkowego systemu benefitów skutkuje poczuciem satysfakcji. Czasem nagroda o pozornie niewielkiej wartości materialnej może przyczynić się do zwiększenia zadowolenia z włożonego w pracę wysiłku. A to z koleji przełoży się na finansowy wynik przedsiębiorstwa.

Umiejętnie skonstruowane systemy motywacyjne dają pracownikowi poczucie, że jego zaangażowanie jest dostrzegane, a on sam jest traktowany z uwagą i podmiotowo – nie jedynie w kategoriach tabel i cyfr. Pozapłacowe systemy motywacyjne pozwalają pracownikowi realizować swoje potrzeby w różnych dziedzinach, umożliwiają rozwój zawodowy i osobowościowy. Pozwalają na ciekawe spędzanie czasu z rodziną, zaoszczędzić na wydatkach w wielu dziedzinach jak np. w przypadku wspomnianych wyżej pakietów usług medycznych i ubezpieczeń.

Aby te wszystkie czynniki zaistniały trzeba jasno określić reguły systemu motywacyjnego. Musi on być skonstruowany w profesjonalny sposób, dlatego najlepiej powierzyć jego tworzenie specjalistom. System zaprojektowany dla danego przedsiębiorstwa powinien uwzględniać:

Kultura organizacji firmy w procesie motywowania pracownika

W procesie motywowania pracowników warto pamiętać o kulturze organizacji firmy. Kultura organizacji firmy odpowiada w dużym zakresie za to jak pracownik odbiera pracodawcę, a to przekłada się na efektywność jego pracy. Stanowi ona bazę do budowy sukcesu przedsiębiorstwa, w którym pracownicy mają realny wpływ na budowę wartości firmy. Przeczytaj więcej: kultura organizacyjna firmy.

Wyeliminowanie wielu błędów w motywowaniu pracowników mogą umożliwić systemy kafeteryjne.