temat artykułów: elektroniczny obieg dokumentów

System kafeteryjny jako platforma obiegu dokumentów w HR


…w przypadku modyfikacji oryginału. Procesy Workflow (elektroniczny obieg dokumentów) Motivizer jest pewną i stabilną platformą do przetwarzania procesów biznesowych w formie elektronicznej. Platforma Kafeteryjna Motivizer dostarcza możliwości automatyzacji i formalizacji…

czytaj dalej

Wdrożenie systemu kafeteryjnego: kodowanie czy konfiguracja?


Motivizer stanowi dynamiczną platformę kafeteryjną do budowy aplikacji, w której nacisk jest położony na konfigurowanie, a nie na kodowanie. Tradycyjne metody budowania aplikacji kafeteryjnych z użyciem niestandardowego…

czytaj dalej