Motivizer wspiera KGHM Polska Miedź S.A. w digitalizacji obszaru HR

KGHM wybiera Motivizer

KGHM Polska Miedź S.A. we współpracy z firmą Motivizer przygotuje i wdroży innowacyjny system, który zakłada digitalizację procesów HR związanych z elektroniczną obsługą podstawowych świadczeń oraz wniosków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. To kolejne z działań, które wpisują się w strategię miedziowej Spółki, pozwalające zwiększyć efektywność procesów wewnątrz przedsiębiorstwa.

KGHM Polska Miedź S.A. wybrało Motivizer

W postępowaniu na wykonanie i wdrożenie systemu do digitalizacji wniosków i świadczeń pracowniczych KGHM Polska Miedź S.A. wybrał firmę Motivizer. Obecnie większość tych dokumentów jest wypełniana i dostarczana tradycyjną drogą papierową. Nowy system ma to całkowicie zmienić. Platforma zostanie dostosowana do potrzeb i standardów Spółki, a więc będzie zintegrowana z istniejącymi już rozwiązaniami, w tym z SAP. Dodatkowo, nowy system będzie spełniał najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych jego użytkowników. Ze strony KGHM wdrożenie techniczne i integrację z posiadanymi systemami informatycznymi prowadzi oddział Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji, odpowiedzialny w Grupie KGHM za aspekty IT. 

Od trzech lat intensywnie współpracujemy z Pionem HR nad cyfrową transformacją procesów. Jest to nie lada wyzwanie w tak dużej organizacji i o rozbudowanej strukturze wewnętrznej. Dodatkowym zadaniem jest efektywna integracja wszystkich systemów, także tych o naturze hybrydowej, z zachowaniem jak największego bezpieczeństwa przetwarzanych w nich danych. Projekty realizowane do tej pory były nie tylko skomplikowane, ale i bardzo satysfakcjonujące, ponieważ ich efekty dostarczają wartości naszym najważniejszym klientom – pracownikom – mówi Ireneusz Jazownik, Dyrektor Naczelny Oddziału COPI.

Docelowo platforma stworzona przez Motivizer pozwoli na usprawnienie i ustandaryzowanie procesów we wszystkich Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. Każda organizacja jest na innym etapie rozwoju i każda jest unikatowa. Dlatego w czasach globalnej cyfryzacji najważniejsza jest elastyczność platformy i jej możliwości dostosowania do potrzeb organizacji. Cieszymy się, że KGHM Polska Miedź S.A. zaufał naszej technologii – mówi Paweł Filutowski, CEO/CTO Motivizer sp. z o.o.

Elektroniczny obieg dokumentów od Motivizer

Zgodnie z aktualnymi trendami, nowa platforma zapewni elektroniczny obieg dokumentów, zastępując tradycyjne papierowe druki formularzy. Będzie to rozwiązanie bardziej ekologiczne i nowoczesne, które wpłynie pozytywnie na relację KGHM z pracownikami oraz będzie zgodny z wytycznymi z zakresu ESG. 

Wdrożenie nowego systemu w KGHM, to kolejny krok w transformacji cyfrowej obszaru HR. Dziś każdy jest przyzwyczajony, że może swoje sprawy załatwić elektronicznie, bez konieczności wypełniania stosu dokumentów. Obsługujemy się tak w urzędach, banku, w relacji z instytucjami. Sami pracownicy mówią, że chcieliby, aby elektroniczny obieg dokumentów był obecny również w relacjach z pracodawcą. Od kilku lat systematycznie digitalizujemy procesy kadrowo-płacowe w naszej Spółce, a uruchomienie aplikacji do obsługi wniosków ZFŚS jest kolejnym krokiem do zdigitalizowania wszystkich procesów. Zdecydowaliśmy się zaproponować naszej załodze nowy system, który będzie przyjazny, intuicyjny. Do wykonania tego zadania wybraliśmy firmę Motivizer, która dzięki opracowanej w Polsce technologii, jest dziś liderem digitalizacji obszarów HR. Jest to duża zmiana, tak na poziomie technologii i jak i przyzwyczajeń pracowników. Chcemy skorzystać z doświadczeń naszego partnera biznesowego – podsumowuje Magdalena Wróbel, Dyrektor Naczelna ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi KGHM Polska Miedź S.A. 

Funkcjonalności Motivizer’a mogą być indywidualnie dostosowywane nie tylko do dzisiejszych potrzeb KGHM Polska Miedź S.A., ale także do przyszłych, nieznanych dziś jeszcze wyzwań. System daje możliwość swobodnych modyfikacji i rozwoju o kolejne moduły, jak na przykład obsługę świadczeń pozapłacowych, czyli pakiety sportowe i medyczne, ubezpieczenia grupowe, a także pozwoli na obsługę Pracowniczych Programów Emerytalnych.

 
Zobacz ofertę na stronie głównej