System kafeteryjny

Motivizer

Zintegrowany system do zarządzania wszystkimi benefitami w firmie

Potrzeby każdej organizacji są inne, pracownicy w zależności od etapu życiowego wybierają różne benefity, wraz z rozwojem organizacji zmieniają się jej potrzeby. Tworząc system zadbaliśmy o to aby dopasować się do tej różnorodności.

Motivizer wyróżnia się zaawansowanymi mechanizmami komunikacji z Pracownikami (system powiadomień, ogłoszeń, funkcjonalność intranetu) jak również ofertą dotyczącą rozwoju osobistego pracowników (coaching, szkoleni,a e-booki, poradniki, etc.).

Platforma Motivizer ułatwia pracownikom działu HR pracę poprzez redukcję administracji świadczeniami, poszerzenie oferty dla Pracowników oraz usprawnienie systemu raportowania.

Modułowa budowa pozwala wdrażać tylko te elementy systemu, które są niezbędne w danej organizacji. Szeroka i zróżnicowana oferta benefitów zaspokaja potrzeby wszystkich grup pracowników.