Flaga EN
Logo Uniqa
Logo Uniqa
Kobieta podpisująca umowę na biurku
szczęśliwa para zwiesza włochy

Życie i zdrowie

Ubezpieczenie na życie ma na celu zapewnienie finansowego zabezpieczenia dla osób wskazanych przez ubezpieczonego w razie jego śmierci. W niektórych przypadkach, ubezpieczenie może być rozszerzone na wypadek pogorszenia się stanu zdrowia ubezpieczonego, zarówno z powodu choroby, jak i nieszczęśliwego wypadku. Niektóre rodzaje ubezpieczeń na życie i dożycie pozwalają również na akumulację kapitału.

szczęśliwa para zwiesza włochy

Emerytura i inwestycje

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, stanowi ważną poduszkę finansową na przyszłość. Dzięki temu rozwiązaniu możesz zapewnić sobie lepszą jakość życia po zakończeniu kariery zawodowej, odkładając regularnie nawet niewielkie kwoty. To Ty decydujesz, jak długo i jak często będziesz wpłacać pieniądze na swoje IKZE. Możesz kupić ubezpieczenie jako singiel i w dowolnym momencie rozszerzyć zakres ochrony na współmałżonka lub partnera życiowego – dzięki elastycznej konstrukcji ubezpieczenia cały czas korzystasz z jednej polisy niezależnie od swojego statusu rodzinnego

Usmiechnięty starszy mężczyna w parku

Ubezpieczenia OC, AC, NNW i assistance

Obowiązkowe ubezpieczenie OC chroni posiadaczy pojazdów mechanicznych przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone innym osobom z powodu ruchu pojazdu. Z kolei ubezpieczenie Autocasco (AC) zapewnia ochronę w wielu sytuacjach, począwszy od drobnych uszkodzeń, takich jak stłuczki lub wandalizm, aż do całkowitej utraty pojazdu spowodowanej na przykład przez pożar, siły natury lub kasację po wypadku. AC obejmuje również utratę pojazdu z powodu kradzieży oraz koszty naprawy lub odszkodowanie.

Ubezpieczenie domu i mieszkania

ubezpieczenie samochodu OC,AC jako benefit w motivizer

Uzyskaj finansowe wsparcie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak zalanie lub pożar. W ramach ubezpieczenia możesz także wykupić ochronę przed uszkodzeniem elementów szklanych, dewastacją lub powodzią. Masz możliwość dostosowania swojej polisy do swoich indywidualnych potrzeb, wybierając odpowiedni zakres ochrony. Możesz również rozszerzyć ubezpieczenie na swój dom letniskowy, jeśli posiadasz taki obiekt na terenie rodzinnych ogródków działkowych. Pamiętaj, że Twój dom to nie tylko mury, ale także elementy wyposażenia i wykończenia, które również mogą zostać objęte ubezpieczeniem.

Rodzice i dziecko bawiący się kartonami w nowym mieszkaniu