Benefity pozapłacowe

Duże przedsiębiorstwa powszechnie oferują pracownikom benefity pozapłacowe, by utrzymać stabilność zatrudnienia i przyciągnąć wartościowych pracowników. W mniejszych firmach dodatki pozapłacowe wciąż nie są normą, choć ich wprowadzenie nie wymaga dużego budżetu i działalności na ogromną skalę. Jakie są korzyści z wdrożenia świadczeń pozapłacowych? Czy można wprowadzić je w każdym miejscu pracy?

Benefity pozapłacowe – co to takiego?

Benefity pozapłacowe to wszelkie świadczenia, które pracownikom daje firma poza pensją zasadniczą, premią itp. Przyjmują formę rzeczową, karty uprawniającej do korzystania z różnych usług, ubezpieczenia medycznego itp. Pozapłacowe benefity pracownicze zachęcają do większego zaangażowania w pracę i jednocześnie podnoszą atrakcyjność pracodawcy w oczach zatrudnionych osób.

Benefity pozapłacowe – benefity pracownicze dla każdej firmy

Niektóre firmy benefity pozapłacowe traktują jako formę przyciągnięcia nowych pracowników, inne chcą w ten sposób zatrzymać najbardziej wartościowe osoby w różnych działach. Rodzaj świadczeń jest zróżnicowany, dlatego odpowiada na potrzeby pracowników z wielu branż i przedsiębiorstw. Pożądany benefit pozapłacowy może zapewniać np. możliwość pracy zdalnej dla rodziców bądź dostęp do karty sportowej.

Lista atrakcyjnych benefitów pozapłacowych jest długa, dlatego pracodawca może ustalić ich zakres po konsultacjach z pracownikami. Zewnętrzna firma bierze na siebie obsługę oferowanych benefitów, co sprawia, że ich wdrożenie nie stanowi problemu. W firmie oferującej benefity pozapłacowe chętniej zatrudniają się zwłaszcza pracownicy z młodszego pokolenia.

Jakie benefity pozapłacowe oferują programy motywacyjne?

Benefity pozapłacowe w polskich firmach można wdrażać w ramach programów motywacyjnych. Takie świadczenia sprawdzają się dobrze w szczególności w działach sprzedaży, które mają za zadanie zrealizować określone zyski. Najpopularniejsze benefity pracownicze zachęcają do większego zaangażowania w realizację obowiązków, co przekłada się na wzrost sprzedaży i poprawę pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

Które z benefitów oferowanych przez zewnętrznego dostawcę są najpopularniejsze? Z pewnością do popularnych obecnie benefitów pozapłacowych należą:

Nowoczesne benefity pracownicze to również elastyczne godziny pracy i praca zdalna w systemie hybrydowym. Dzięki nim pracownicy mogą planować tydzień pracy z uwzględnieniem czasu na: realizację własnych pasji, zajęcia z rodziną, opiekę nad małymi dziećmi. Pracodawcy oferujący takie rozwiązania są postrzegani jako dbający o work life balance, ceniony przez coraz większe grono pracowników.

Co należy do popularnych benefitów pozapłacowych?

System benefitów pozapłacowych uwzględnia przede wszystkim rozwiązania, które zwiększają dostępność wydarzeń kulturalnych, zajęć sportowych i wakacyjnych wyjazdów dla pracowników. Osoby zatrudnione w firmie doceniają możliwość udziału w zajęciach fitness, spektaklach teatralnych lub seansach kinowych w zamian za symboliczną miesięczną opłatę. Takie rozwiązanie daje im możliwość realizowania pasji w czasie wolnym od pracy.

Karta sportowa dla pracowników i rodziny

Wybierając dla pracowników świadczenia pozapłacowe, warto zwrócić uwagę na karty sportowe. Dzięki nim pracownicy mogą korzystać z siłowni, basenu, zajęć fitness i tanecznych oraz z sauny w atrakcyjnej cenie. Dodatkowo w wielu miastach mogą bez dodatkowych kosztów wynająć rowery miejskie lub hulajnogi elektryczne. Dzięki temu karta sportowa gwarantuje ciekawe benefity dla całej rodziny.

Karty sportowe mogą służyć zarówno pracownikowi, jak i jego dzieciom oraz osobom towarzyszącym. Regularne korzystanie z zajęć sportowych sprzyja zachowaniu kondycji fizycznej i lepszego zdrowia. Aktywność fizyczna ogranicza liczbę zwolnień lekarskich np. z powodu bólu kręgosłupa u pracowników wykonujących pracę biurową.

Prywatna opieka medyczna i ubezpieczenie

Na listę benefitów pozapłacowych w firmie warto wciągnąć ubezpieczenie medyczne i na życie. Prywatny pakiet opieki medycznej zapewnia dostęp do podstawowych świadczeń zdrowotnych oraz opieki lekarzy specjalistów bez długiego oczekiwania. Prywatna opieka zdrowotna jest ważna w szczególności dla pracowników mających rodzinę. Wdrażając pakiet medyczny w swojej firmie, przyciągasz na dłużej specjalistów i doświadczonych pracowników, którym zależy na stabilności dochodów i bezpieczeństwie swoich bliskich.

Do atrakcyjnych pozapłacowych benefitów należą też ubezpieczenia na życie. Grupowe polisy mają niskie składki, a ich zakres ochrony ubezpieczeniowej można dostosować do potrzeb konkretnego pracownika. Pracownik może zdecydować się na polisę obejmującą świadczenia rodzinne, jak i składającą się wyłącznie ze świadczeń przyznawanych w ramach NNW. Grupowe ubezpieczenie na życie w ramach benefitów pracowniczych ma znaczenie dla pracowników bez względu na wiek, stan zdrowia i sytuację rodzinną. Dzięki niemu osoby zatrudnione mogą liczyć na zastrzyk finansowych w przypadku pojawienia się problemów ze zdrowiem lub w innych sytuacjach losowych.

Listę benefitów oferowanych w pracy można rozszerzać i modyfikować w zależności od budżetu przedsiębiorstwa. Dzięki temu koszt dodatków dla pracowników nie przekracza sumy ustalonej przez pracodawcę. Świadczenia pozapłacowe są łatwe do wdrożenia, gdyż zewnętrzna firma zajmuje się ich przygotowaniem na zlecenie konkretnego klienta. Wartość benefitu pozapłacowego z czasem można zwiększyć, by dostosować go do aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i oczekiwań jego pracowników.

Pozapłacowe benefity – czy wpływają na atrakcyjność ofert pracy?

Dobry benefit pracowniczy zachęca do złożenia aplikacji na wolne stanowisko i poprawia wizerunek pracodawcy w oczach kandydatów. Dodatkowe benefity pozapłacowe wyróżniają się na rynku pracy i ułatwiają znalezienie wartościowych pracowników. Firma cieszy się stabilnością zatrudnienia, co zapobiega opóźnieniom w realizacji zleceń i sprzyja rozwojowi przedsiębiorstwa.

System benefitów pozapłacowych zmniejsza problem niedocenianych pracowników, którzy szybko wypalają się na swoim stanowisku. Dodatkowe świadczenia pozapłacowe zwiększają ich motywację i ograniczają skłonność do poszukiwania nowego zatrudnienia.