Kampania wdrożeniowa Pracowniczych Planów Kapitałowych

1 LIPCA 2019 – obowiązek wdrożenia przepisów Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Czy są Państwo gotowi na wdrożenie zmian czekających Pracodawców?

Czy Dział HR jest przygotowany na wdrożenie PPK?

  • Czy w organizacji znane są obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o PPK?
  • Czy został przygotowany harmonogram prac zgodnie z ustawowymi terminami?
  • Czy system kadrowy jest gotowy do naliczania składek?
  • Czy znacie Państwo rolę pracowników w procesie wyboru instytucji zarządzającej PPK?

1 LIPCA 2019 – obowiązek wdrożenia przepisów
Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).
Czy są Państwo gotowi na wdrożenie zmian czekających Pracodawców?

Czy Dział HR jest przygotowany na wdrożenie PPK?

  • Czy w organizacji znane są obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o PPK?
  • Czy został przygotowany harmonogram prac zgodnie z ustawowymi terminami?
  • Czy system kadrowy jest gotowy do naliczania składek?
  • Czy znacie Państwo rolę pracowników w procesie wyboru instytucji zarządzającej PPK?

Jakie są obowiązki dla pracodawcy zatrudniającego powyżej 250 pracowników?

Wdrożenie PPK

Od 01.07.2019

termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Do 25.10.2019

termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK

Do 12.11.2019

Naliczenie i pobranie pierwszej składki do PPK po dacie podpisania Umowy o Prowadzenie PPK

Listopad/
Grudzień
2019

Pierwsze wpłaty do wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK

Do 15
Grudnia
2019

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

PPK, pracownicze plany kapitałowe, to długoterminowy system oszczędzania w którym pracownik wspólnie z pracodawcą oraz państwo, gromadzą oszczędności dla uczestnika PPK. System jest dobrowolny, a wypłatę oszczędności będzie można dokonać po przekroczeniu co najmniej 60’tego roku życia przez pracownika. Za wdrożenie systemu odpowiada Polski Fundusz Rozwoju, a nad systemem obejmuje nadzór Komisja Nadzoru Finansowego. Szczegółowe założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Zgodnie z terminami wskazanymi w ustawie Pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób obowiązuje ścisły harmonogram. Uwaga! Prawo przewiduje sankcję karną w wysokości do 1,5% rocznego budżetu za nieterminowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK.

logo aon

Co można zyskać we współpracy z konsultantem ds PPK?

aon dostarczanie raportów w platformie kafeteryjnej

Czym wyróżnia się AON jako doświadczony partner biznesowy?

umów doradczych w obszarze emerytalnym

dedykowany Zespół
Emerytalny

autorskie narzędzie porównawcze TFI

globalne know-how UK

wieloletnie relacje z Instytucjami Zarządzającymi

Zaufali nam m. in.: