Motivizer to pierwszy w Polsce system do zarządzania nie tylko benefitami ale i zaangażowaniem pracowników.

 

Dowiedz się więcej 

Partnerzy Motivizer

zarządzamy zaangażowaniem, a nie tylko benefitami

Potrzeby każdej organizacji są inne, pracownicy w zależności od etapu życiowego wybierają różne benefity, wraz z rozwojem organizacji zmieniają się jej potrzeby. Tworząc system zadbaliśmy o to, aby dopasować się do tej różnorodności.

Czym jest MOTIVIZER?

 • Platformą online z dostępem 24 godziny na dobę 365 dni w roku.
 • Platformą do zarządzania benefitami, spełniająca potrzeby pracowników w różnym wieku i znajdujących się na różnych etapach życiowych.
 • Wewnętrznym sklepem dla pracowników z atrakcyjnymi rabatami i szeroką ofertą benefitów z możliwością integracji z już istniejącymi w firmie.
 • Programem ułatwiającym raportowanie, zarządzanie środkami ZFŚS oraz premiowanie pracowników.
 • Platformą do zarządzania zaangażowaniem pracowników poprzez mechanizmy społecznościowe oraz rywalizację.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI MOTIVIZEROWI?

Korzyści dla pracodawcy:

 • Wzrost zaangażowania i lojalności pracowników.
 • Pozytywny wizerunek pracodawcy wśród pracowników.
 • Zmniejszenie rotacji, co przekłada się na obniżenie kosztów związanych z zatrudnianiem nowych pracowników.
 • Uproszczenia zarządzania środkami z ZFŚS z uwzględnieniem regulaminu firmy.

Korzyści dla HR:

 • Zaspokajanie potrzeb pracowników z różnych pokoleń.
 • Uproszczenie procesów administracyjnych.
 • Lekkie i proste wdrożenie przy minimalnym nakładzie po stronie klienta.

Korzyści dla pracowników:

 • Dostęp do atrakcyjnych zniżek.
 • Bardzo szeroka oferta benefitów dla pracowników i ich rodzin.
 • Możliwość wyboru sposobu finansowania zakupów i benefitów.

JAK PROSTE JEST WDROŻENIE?

 • 1
  Klient wybiera, które moduły systemu wdrożyć
 • 2
  Klient wybiera świadczenia pozapłacowe, które chce wdrożyć
 • 3
  Zespół Motivizer zajmuje się wdrożeniem i wspiera Klienta w komunikacji z Pracownikami
 • 4
  Pracownik wybiera sposób finansowania świadczeń:
  - ZFŚS
  - środki obrotowe
  - środki własne
 • 5
  Pracownik jest zadowolony z wybranych świadczeń

Platforma kafeteryjna MOTIVIZER

Powstała z myślą zarówno o pracodawcach jak i ich pracownikach. Dzięki rozbudowanym systemom i ciekawym ofertom nasi Klienci zyskują możliwość skutecznego zarządzania zaangażowaniem swoich zespołów oraz ich premiowaniem. System benefitowy oferowany przez MOTIVIZER spełnia potrzeby osób w różnym wieku, będących na różnych etapach życiowych i reprezentujących odmienne priorytety. Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą, jaką stanowi prezentowany system kafeteryjny i skorzystaj z naszych usług już dziś.

Kliknik, aby dowiedzieć się więcej o systemie kafeteryjnym dla pracowników

DLACZEGO SYSTEM BENEFITÓW MOTIVIZER?

SZYBCIEJ

Prznieś dystrybucję i realizację świadczeń ZFŚS do bezobsługowego systemu online.

PROŚCIEJ

Wszystkie benefity w jednym systemie, w tym karta sportowa, opieka medyczna, ubezpieczenie.

WIĘCEJ ZA MNIEJ

Zaproponuj pracownikom atrakcyjną ofertę tysięcy gotowych świadczeń dostępnych w całej Polsce.