Wellbeing w organizacji, dlaczego jest ważny?

Wellbeing w organizacji

Chociaż nie ma dokładnej i naukowej definicji tego pojęcia przyjmuje się, że wellbeing to całościowy (psychiczny i fizyczny), subiektywny w odczuciu stan, w którym czujemy się komfortowo. Często mówi się w tym kontekście o naszym dobrostanie. Samo zainteresowanie się budową naszego własnego well-beingu lub wellbeingu naszej organizacji jest pierwszym krokiem w jego osiągnięciu.

Wellbeing w organizacji

Mówiąc w skrócie, wellbeing w organizacji to kompleksowe podejście do pracownika jako jednostki i zaspokajanie jego różnorodnych potrzeb. Instytut Gallupa wraz z firmą Healthways opracował wskaźnik – Wellbeing Index, który pozwolił na wskazanie najważniejszych elementów wpływających na poziom zadowolenia z życia codziennego, w tym z pracy.

Wellbeing przykłady. Najważniejsze elementy wpływające na poziom zadowolenia z życia codziennego oraz pracy:

sens (purpose):

  • chęć do pracy i zrozumienie celu wykonywanych zadań,

relacje (social):

  • dobra, sprzyjająca atmosfera, życzliwość i zaufanie w relacjach pomiędzy pracownikami, ale także pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą

finanse (financial)

  • poczucie bezpieczeństwa finansowego, zadowolenie z wynagrodzenia i benefitów pozapłacowych,

społeczność (community)

  • duma z bycia częścią zespołu jak i całej organizacji, poczucie przynależności

stan fizyczny (physical)

  • dobre zdrowie, odpowiednio wysokie zasoby energii.

Jak widzimy główne potrzeby związane są z naszą psychiką, zaspokajaniem ego i zapewnieniem sobie komfortu psychicznego jakie daje np. poczucie bezpieczeństwa finansowego. Mimo, że stan zdrowotny to tylko część wskazanych przez Intytut Gallupa i Healthways potrzeb, to właśnie głównie skupiając się na zdrowiu buduje się w organizacjach programy wellbeingowe, co jest z założenia niestety błędem. Aspekt zdrowotny, może być jednym z elementów takiego programu, ale nie powinien odgrywać w nim kluczowej roli.

Dlaczego warto stosować wellbeing w organizacji

Świadomy i odpowiedzialny pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom takie rozwiązania, które poprawią wellbeing pracownika w pracy, ale także wyedukują go lub zapewnią wellbeing w czasie wolnym. Jeżeli pracownik będzie odczuwał dobrostan zarówno w pracy jak i poza nią, czyli w otoczeniu swojej rodziny i przyjaciół wtedy ma szansę osiągnąć optymalny poziom swojego zaangażowania w wykonywaniu zlecanych mu w ramach jego obowiązków zadań.

Jako manager, lider zespołu, musimy mieć bowiem świadomość, że niemożliwe jest całkowite rozdzielnie dwóch światów jakimi są życie osobiste i życie zawodowe, jednak można z sukcesem dążyć do zachowania Work Life Balance. One cały czas oddziałują na siebie, wpływają na to jak się postrzegamy i jak pozwalamy by postrzegali nas inni.

Dobry stan fizyczny zmniejsza absencję w pracy, poczucie samorealizacji i dobra atmosfera wpływają pozytywnie na wskaźniki satysfakcji pracowników, a zapewnienie realnego wpływu na organizację nie tylko wzmacnia więź pracownika z organizacją, ale może realnie przynieść wzrosty wartości.  Decyzja o realizacji programów wellbeingowych jest jedną z lepszych inwestycji jakich może dokonać w tej dekadzie organizacja. Gdy program zapewni wpływ na wszystkie kluczowe obszary organizacja ma realną szansę na maksymalizację potencjału jej pracowników przy znaczącym zmniejszenie ich rotacji.

Wdrożenie programu wellbeingowego w organizacji daje dodatkowe możliwości w kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy, zarówno wśród klientów, partnerów, inwestorów, jak i potencjalnych przyszłych pracowników. Najlepsi specjaliści szukają bowiem miejsc pracy, w których ich potencjał będzie mógł być w pełni wykorzystany.

Znasz pojęcie Zdrowa Organizacja? Sprawdź jaka jest jej rola

Podsumowanie – Wellbeing w praktyce

Wellbeing w planach i długoterminowej strategii organizacji powinien znaleźć wśród głównych inicjatyw i inwestycji, a następnie stać się jej kluczowym obowiązkiem. Jest to o tyle istotne, że właśnie realna codzienność stanowi o tym czy działania wellbeing będą budować wartość i zostaną elementem tożsamości firmy czy pozostaną tylko ozdobą wpisywaną do kolejnych laurek, raportów i folderów reklamowych.

W Motivizer oferujemy dostęp do systemu kafeteryjnego wspierającą podejście „wellbeing”, w ramach modelu PERMA. Oferujemy w niej Kudosy, grywalizację, sport, wsparcie psychologiczne, wellestress, eSzkolenia i wiele więcej.

Sprawdź Wellbeing w Motivizer

Autor:
Magdalena Wiśniewska, COO Motivizer

Zobacz ofertę na stronie głównej