Cinema City — vouchery pracownicze

CinemaCity
 • Voucher jest bezgotówkową formą zapłaty za bilet. Przed seansem należy go wymienić w kasie kina (jeden voucher = jeden bilet).
 • Zachęcamy do wcześniejszych rezerwacji telefonicznych bądź za pośrednictwem Internetu – voucher nie gwarantuje, że zawsze będą wolne miejsca na wybrany seans.
 • W sprzedaży znajdują się duży wchlarz voucherów. Dostępne są vouchery, które można zrealizować we wszystkich kinach Cinema City w całej Polsce oraz vouchery na wybrane miasto.
 • Vouchery 3D obejmują wszystkie filmy w standardowych salach kinowych i IMAX, zawierają także opłatę za okulary.
 • Vouchery 2D obowiązują tylko na filmy 2D, nie obejmują one filmów 2D w kinach IMAX.
 • Vouchery obowiązują we wszystkie dni tygodnia.
 • Vouchery nie obowiązują na pokazy specjalne, maratony, pokazy Ladies Night oraz filmy wyświetlane w salach VIP i Skoda 4DX. W sprzedaży są także specjalne vouchery do sal VIP oraz Skoda 4DX.
 • Voucher posiada określony termin ważności – na blankiecie widnieje informacja do jakiej daty (włącznie) można go wymienić na bilet. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności voucherów.
 • Nie ma możliwości dopłaty do voucherów ani ich wymiany na inny rodzaj biletu.
 • Podstawą do realizacji vouchera jest jego numer, w związku z czym Klient jest zobowiązany chronić numer vouchera i nie udostępniać go osobom trzecim, m.in. w postaci zdjęcia vouchera. W przypadku gdy numer uwidoczniony na voucherze jest nieczytelny lub został uprzednio wykorzystany, dany voucher nie zostanie przyjęty przez obsługę kina Cinema City.
 • Posiadacz vouchera jest uprawniony do przekazania go nieodpłatnie osobie trzeciej. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Cinema City Poland posiadacz nie jest uprawniony do jego odsprzedaży.
 • Vouchery nie łącza się z innymi ofertami promocyjnymi w kinach Cinema City, chyba że regulamin promocji zawiera taką możliwość.
 • Wszelkie reklamacje prosimy składać tylko przez osobę/ firmę, która zamawiała vouchery.
 • Cinema City nie przyjmuje zwrotów voucherów.