System kafeteryjny – w skrócie – czym dokładnie jest?

System kafeteryjny (cafeteria systems) to narzędzie pozwalające pracownikowi na samodzielny wybór świadczeń pozapłacowych.

Korzystanie ze świadczeń w ramach systemu kafeteryjnego polega na tym, że pracownicy otrzymują od pracodawcy określoną pulę punktów lub zostaje im przyznana pewna kwota, w ramach której sami mogą wybierać interesujące ich świadczenia. Wiele systemów kafeteryjnych pozwala również pracownikowi na zaangażowanie własnych środków, w celu szybszego skorzystania z oferowanych benefitów.

Główną zaletą takiego rozwiązania jest elastyczność, umożliwiająca wprowadzanie zmian i kształtowanie zestawów benefitów na bieżąco, a także możliwość indywidualizacji – umiejętnie skonstruowany system pozwala bowiem na dobranie benefitów do potrzeb i zainteresowań danego pracownika.

Pozapłacowe systemy wynagradzania stają się w ostatnich latach bardzo popularnym sposobem motywowania pracowników i są ważnym elementem pakietu wynagrodzeń. Coraz większa i bardziej różnorodna staje się także pula oferowanych benefitów.

Każda firma tworzy i oferuje własną listę świadczeń pozapłacowych.

Zależy to od różnych czynników, głównie od budżetu jakim dysponuje dane przedsiębiorstwo.

Do najczęściej stosowanych benefitów należą:

Benefitami stosowanymi w ramach systemu kafeteryjngo mogą być także świadczenia rzeczowe, pożyczki czy bezpłatne korzystanie z porad prawnych. Niektóre firmy oferują bonusy związane z profilem swojej działalności np. umożliwiając kupowanie produktów firmy ze zniżką.

Dzięki systemowi kafeteryjnemu pracownik otrzymuje wybór, możliwość zastanowienia się i przeanalizowania, które z oferowanych świadczeń będą mu najbardziej przydatne. Atrakcyjna pula benefitów może go także zmotywować do zdobycia większej liczby punktów.

Systemy kafeteryjne, liczą się ze zdaniem pracownika i pozwalając mu na wybór, traktują go podmiotowo. Pomagają zwiększyć jego zadowolenie, a w rezultacie efektywność jego pracy. Są też sposobem na zbudowanie więzi pracownika z firmą i przywiązanie go do miejsca pracy.

Więcej o tym co to jest system kafeteryjny.