Motivizer – digitalizacja HR kluczem do wydobycia pełnego potencjału organizacji

Digitalizacja HR

Obecna dekada to czas największych przemian cyfrowych także przedsiębiorstw, a co za tym idzie także dla pracowników. By w pełni wykorzystać drzemiący w nich potencjał firmy muszą przeanalizować swoje plany i strategię, a na podstawie tej analizy przeorganizować swoje procesy by móc odpowiedzieć na wyzwania jakie stawia dziś przed nimi rynek.

Czas na cyfrowy HR

Digital HR to optymalizacja procesu, w którym technologie społecznościowe, mobilne, analityczne i chmurowe są wykorzystywane, aby uczynić HR bardziej wydajnym, efektywnym i połączonym. Innymi słowy, jest to prawdziwe trzęsienie ziemi w sposobie funkcjonowania Human Resources.

Szczególnie istotne w tym procesie będzie dużo szersze spojrzenie na rolę działów Human Resources. Jak nigdy wcześniej rozwój technologii i nowe zastosowania dla tych już istniejących wpłyną na to jak będzie wyglądać relacja pracownik – pracodawca. Odpowiednio dobrane narzędzia mogą ograniczyć liczbę papierowych dokumentów w obszarze HR nawet o 90%, wesprzeć budowę zaangażowania pracowników i zautomatyzować procesy abonamentowe takie jak karty sportowe czy pakiety medyczne.

Pojęcie wartości przedsiębiorstwa cały czas się zmienia, dziś kapitał ludzki i know-how pracowników są tak samo istotne jak zysk i rentowność. Dlatego wpływ działów HR na budowanie przyszłości przedsiębiorstw będzie rósł każdego roku. Digitalizacja i automatyzacja procesów HR będą kluczowe by osoby odpowiedzialne za kapitał ludzki mogły maksimum czasu, energii i uwagi poświęcić kreatywnej pracy, która da wymierne korzyści organizacji.

Samo zastosowanie nowych technologii nie jest jednak tym, co czyni HR cyfrowym. Jak ujmuje to Jeff Mike, wiceprezes Deloitte:

"Cyfrowy HR powinien również dostosować kulturę, talenty, strukturę i procesy, aby zrównoważyć efektywność i innowacyjność, a także podtrzymać wymierny wpływ na większą organizację w miarę jej ciągłej transformacji".

Według Dave’a Ulricha, jednego z największych „guru” świata HR podróż do świata Digital HR w każdej firmie obejmuje cztery fazy:

  • Wydajność HR. W tej fazie firmy inwestują i budują platformy technologiczne, które skutecznie zarządzają procesami HR; często poprzez istniejących dostawców technologii HR.
  • Efektywność HR. W tej fazie technologia jest wykorzystywana do unowocześniania praktyk w zakresie ludzi (zatrudnianie, szkolenia), zarządzania wydajnością, komunikacji i pracy.
  • Informacja. W tej fazie informacje są udostępniane w celu uzyskania wpływu na biznes. Dane są dostępne, dane wewnętrzne są łączone z danymi zewnętrznymi, a analityka ludzi jest wykorzystywana do tworzenia istotnych dla biznesu spostrzeżeń.
  • Więź/doświadczenie. W ostatniej fazie, cyfrowy HR jest wykorzystywany do tworzenia więzi między ludźmi. Wykorzystywane są sieci społecznościowe, tworzone są doświadczenia między ludźmi, a technologia umożliwia silniejsze poczucie przynależności.

W Motivizer dygitalizujemy i automatyzujemy procesy w dziale HR, w tym obieg dokumentów, składanie i akceptację wszelkiego rodzaju wniosków (związanych z ZFŚS i innych), uruchamianie i zamykanie abonamentów od dostawców zewnętrznych (pakiety medyczne, sportowe, ubezpieczenia grupowe etc.). Automatyzujemy rozliczenia, raportowanie i dowolnie konfigurowany system powiadomień. Umożliwiamy rzeczywistą transformację cyfrową działu HR, ograniczając do ustawowego minimum obieg fizycznych dokumentów. 

System Motivizer integruje się z systemami finansowo księgowymi automatyzując rozliczenia komponentów płacowych i innych w ramach indywidualnych potrzeb.  W pełni elastyczny, najnowocześniejszy panel administracyjny umożliwia zarządzanie akceptacjami wniosków i innymi działaniami przez administratorów HR, przy udziale członków komisji socjalnej, związków zawodowych I innych interesariuszy.

Autor:
Magdalena Wiśniewska, COO Motivizer

Sprawdź ofertę Motivizer

Platforma kafeteryjna Motivizer oprócz nowości – oferty Voucher4Sport – voucher na zawody sportowe, czy oferty produktów KROSS oferuje stale poszerzającą się bazę benefitów dostępnych dla pracownika. 

Dowiedź się więcej o tym co to jest system kafeteryjny.

Zobacz ofertę na stronie głównej