Jak wygląda rynek ecommerce w Polsce?

Jak wygląda rynek ecommerce w Polsce

Pandemia koronawirusa i związane z nią nieoczekiwane zamrożenie wielu gałęzi gospodarki – w tym tradycyjnego handlu – oznaczała ogromne przyspieszenie rozwoju tak dla światowego jak i polskiego handlu internetowego.

Rozwój rynku e-commerce w Polsce i na świecie w 2021 roku

Pandemia koronawirusa i związane z nią nieoczekiwane zamrożenie wielu gałęzi gospodarki (w tym handlu tradycyjnego) wpłynęła na ogromne przyśpieszenie rozwoju światowego i polskiego handlu internetowego. W roku 2019 sprzedaż online na świecie osiągnęła poziom 3.5 tys. miliardów dolarów, co stanowiło ok. 14,1% całkowitej wartości sprzedaży detalicznej. Szacuje się, że w 2020 roku udział e-handlu w światowej sprzedaży przekroczył 16,5% i osiągnął 4.2 tysiąca miliardów dolarów, co jest rekordową wartością i wyjątkowym historycznie wzrostem, licząc rok do roku.

Rozwój handlu internetowego w Polsce

Polska wciąż znajduje się na wstępnym rozwoju handlu internetowego. Wartość sprzedaży internetowej stanowi nadal relatywnie niewielki procent sprzedaży ogółem. W związku z tym, spowodowany pandemią koronawirusa wzrost rozwoju handlu internetowego w Polsce był jeszcze bardziej dynamiczny. Dostępne dane wskazują, że rynek detalicznego handlu internetowego w Polsce w 2020 roku osiągnął wartość ok. 70 mld PLN. Stanowiło to (według różnych szacunków) wzrost o ok. 30 do nawet 40% w stosunku do roku 2019. Ponadto, polski handel internetowy w 2021 roku może osiągnąć wartość zbliżoną do 100 mld PLN, a to (nawet po uwzględnieniu relatywnie wysokiej inflacji) oznaczałoby kolejny rok bardzo silnego wzrostu i to pomimo ponownego otwarcia handlu stacjonarnego. E-handel jest dziś w Polsce w zupełnie innymi miejscu niż jeszcze w roku 2019. Według raportu Gemiusa „E-commerce w Polsce 2020” z połowy 2020 roku wynika, iż w 2020 aż 73% internautów dokonywało zakupów online. W 2019 roku było to 62% a 2018 roku tylko 56%.

E-commerce a koronawirus

Kluczowe znaczenie dla utrwalenia zmian i przyspieszenia ich dynamiki miała oczywiście pandemia koronawirusa. W wyniku lockdownu i związanego z nim ograniczenia tradycyjnego handlu doszło do trwałej zmiany nawyków zakupowych. Jak wynika z ostatnich badań, zakupów w Internecie dokonuje w 2021 roku rekordowe 84% polskich internautów.

Wpływ pandemii koronawirusa na rynek e-commerce

Dynamiczne wzrosty rynku e-commerce w Polsce w 2021 potwierdzają najnowsze dostępne dane GUS za kwiecień i maj 2021. W kwietniu 2021 r. w porównaniu z marcem 2021 r. odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących o ok. 6,2%. Udział tej sprzedaży zwiększył się z 9,5% w marcu br. roku do 10,8% w kwietniu br. W maju wartość sprzedaży detalicznej przez Internet spadła wprawdzie o 7,8 proc. (udział w sprzedaży ogółem obniżył się z 10,8 proc. w kwietniu do 9,1 proc. w maju), nie mniej należy założyć, że jest to chwilowy efekt statystyczny otwarcia galerii handlowych.

Przyszłość handlu internetowego w Polsce

Do roku 2024 szacuje się średnioroczny wzrost obrotów handlu internetowego na przynajmniej kilkanaście procent, licząc rok do roku. Ocenia się to niezależnie od sytuacji związanej z pandemią koronawirusa i możliwości wprowadzenia lockdownów. Według szacunków PwC, wartość handlu internetowego do roku 2026 powinna przekroczyć 160 mld PLN. Oznacza to, że kanał online będzie miał średnio co najmniej 15% udziału w wartości sprzedaży detalicznej w Polsce. Szacuje się, że najszybciej rosła będzie sprzedaż produktów spożywczych oraz z kategorii zdrowie i uroda.

Handel stacjonarny a handel internetowy

Pomimo otwarcia handlu stacjonarnego, mówi się o niespotykanie dynamicznym rynku. Jest to spowodowane tym, że w czasach pandemii koronawirusa zachowania konsumentów uległy bardzo szybkim i trwałym zmianom.

Trendy w branży e-commerce w Polsce

Szacunki przewidywanego tempa wzrostu rynku e-commerce w Polsce są zróżnicowane, ale kierunek rozwoju jest jednoznaczny. Trend jest bardzo silny, a w dodatku przyciąga coraz więcej uczestników rynku. Dążą oni do tego, by każdy etap zakupów przez Internet był jeszcze bardziej wygodny. Ponadto, ważny będzie nie tylko rozwój platform e-commerce, ale również całego łańcucha wartości. Istotne, by tzw. „doświadczenie klienta” stało się wygodne i atrakcyjne w stosunku do zakupów stacjonarnych. Co najważniejsze, trend wzrostu znaczenia detalicznego eCommerce jest niezagrożony. Spełnia on definicję „prawdziwego trendu”, a nie „chwilowej anomalii”. Powodowane przez niego zmiany są nieodwracalne – wpływa bowiem na wszystkie obszary ujęte przez ekonomistów angielskim skrótem STEEP: Social (społeczne), Technological (technologiczne), Economical (ekonomiczne), Environmental (środowiskowe), Political (polityczne). Właśnie takie trendy są najważniejsze i najbardziej znaczące dla gospodarki i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych.

Autor:
Paweł Filutowski, CEO/CTO Motivizer

Zobacz ofertę na stronie głównej