Wdrożenie systemu kafeteryjnego: kodowanie czy konfiguracja?

wdrażanie systemy motywacyjnego

Motivizer stanowi dynamiczną platformę kafeteryjną do budowy aplikacji, w której nacisk jest położony na konfigurowanie, a nie na kodowanie. Tradycyjne metody budowania aplikacji kafeteryjnych z użyciem niestandardowego kodu były trudne, pracochłonne, kosztowne i długotrwałe. Gdy aplikacje już powstają, w praktyce często okazują się mało stabilne i trudne w dostosowaniu do zmiennych wymogów biznesowych. W przypadku systemu Motivizer informatycy są w stanie łatwo skonfigurować aplikacje odpowiednio do typu informacji, procesów i zdarzeń obecnych w kontekście konkretnych działań biznesowych zachodzących w Dziale HR. Dodatkowo architektura zorientowana na usługi umożliwia łatwą integrację z już działającymi aplikacjami oraz systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi, stwarzając nowe możliwości i zwiększając rentowność inwestycji. Jako platforma projektowa Motivizer daje do dyspozycji komponenty wielokrotnego użytku, konfiguracje oparte na modelach, konfigurowalny interfejs użytkownika i narzędzia kontrolne, aplikacje wzorcowe oraz porady i procedury, dzięki którym programiści i architekci systemów mogą szybko projektować i modyfikować aplikacje przy użyciu narzędzi graficznych.

Architektura systemu kafeteryjnego Motivizer

Platforma Kafeteryjna Motivizer pozwala zminimalizować czas potrzebny na stworzenie aplikacji, ułatwiając Użytkownikom biznesowym budowę systemów przepływu informacji i innych zaawansowanych struktur logicznych. Użytkownik otrzymuje graficzne środowisko konfiguracyjne z gotowymi i łatwymi w modyfikacji szablonami do definiowania elementów procesów. Ponadto projektant może łatwo konfigurować elementy procesu, jak proste czynności manualne, duże kolejki zadań, zautomatyzowane zarządzanie treścią oraz zaawansowane procesy integracji systemowej: do tego wszystkiego służą proste w użyciu narzędzia wizualne. Wykorzystanie standardowych szablonów procesów pozwala podnieść produktywność i osiągnąć większą normalizację dzięki wielokrotnemu użyciu komponentów w wielu aplikacjach.

Projektanci procesów mogą swobodnie współpracować z osobami odpowiedzialnymi za organizację lub obsługę procesów biznesowych, aby generować mapy procesów, wielowymiarowe widoki procesów, raporty i analizy. Mogą konfigurować funkcje monitorujące i sprawozdawcze, uzyskując w czasie rzeczywistym informacje o wydajności w celu optymalizacji procesów i szybkiego dostosowania się do zmiennych warunków rynkowych. Graficzne funkcje do debugowania pozwalają interakcyjnie testować i weryfikować struktury logiczne w trakcie budowania procesów, wybitnie podnosząc precyzję i szybkość powstawania aplikacji. Raz utworzone, modele procesów mogą być monitorowane w trybie ciągłym przy użyciu wszechstronnego zestawu funkcji analitycznych pod kątem takich kryteriów, jak realizacja celów, wykorzystanie zasobów i koszty operacyjne, aby uzyskać lepszy wgląd w wydajność procesów.

Oprócz tego Motivizer zawiera narzędzia kompozycyjne, dzięki którym można łatwo i szybko uzyskać dostosowany do użytkownika efekt wizualno-funkcjonalny, który najlepiej sprawdzi się w przewidywanym zastosowaniu. Procesy, treści, monitorowanie i funkcje administracyjne są skonsolidowane w formie wszechstronnego i łatwo konfigurowalnego interfejsu użytkownika. Programiści, architekci systemów i analitycy biznesowi mogą szybko tworzyć i wdrażać intuicyjne aplikacje dostosowane do indywidualnych funkcji zgodnie z wymogami procesów.

Platforma Kafeteryjna Motivizer wyznacza nowy standard w zakresie szybkiego budowania aplikacji wnioskujących, zapewniając wysoce funkcjonalną, zintegrowaną platformę projektową o następujących cechach:

  • Konfiguracja szablonowa – wykorzystanie predefiniowanych modeli procesów i powtarzalnych szablonów czynności do skonfigurowania systemów przepływu informacji będących podstawowymi elementami składowymi aplikacji.
  • Konfigurowany interfejs użytkownika Swoboda projektowania optymalnych interfejsów użytkownika dla każdej aplikacji wnioskującej za pomocą metody „wskaż i kliknij” oraz komponentów wielokrotnego użytku.
  • Aplikacje z uwzględnieniem ról -szybkie konfigurowanie interfejsów i funkcjonalności w oparciu o role użytkowników.
  • Konfigurowane panele kontrolne – graficzne tworzenie paneli kontrolnych bez programowania umożliwia realizowanie procesów w czasie rzeczywistym.
  • Unifikacja procesów i treści – realizowanie aplikacji, które łączą procesy, dokumenty, formularze i panele kontrolne w formie jednego interfejsu użytkownika.
  • Bogate możliwości integracji – integracja procesów, treści i usług kafeterii z innymi systemami, jak CRM, ERP
  • Aplikacje wzorcowe – tworzenie i optymalizacja aplikacji kafeteryjnych na podstawie gotowych wzorców.
  • Wypróbowane praktyki – łatwe ustalenie optymalnej metody tworzenia najbardziej efektywnego rozwiązania w danym obszarze aplikacji.
Zobacz ofertę na stronie głównej