Pożyczka PARP


FUNDUSZ POŻYCZKOWY WSPIERANIA INNOWACJI

Motivizer sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, III ś Priorytetowa „Kapitał dla innowacji”,

FUNDUSZ POŻYCZKOWY WSPIERANIA INNOWACJI

Tytuł projektu: Rozbudowa platformy Kafeteryjnej

Opis projektu:

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa systemu Kafeteryjnego o funkcjonalności, którą umożliwią wejście spółce na rynek Klientów Korporacyjnych oraz będą stanowić przewagę konkurencyjną na rynku świadczeń Benefitowych.

Wartość projektu: 570 000,00 zł

Wartość udzielonej pożyczki: 400 000,00 zł

Zobacz ofertę na stronie głównej