Przełomowy czas dla Gig Economy

gig economy i motivizer

Dziś powszechna jest świadomość, że każdy z nas musi stale aktualizować swoje kompetencje i nadążać za trendami, a często z uwagi np. na transformację cyfrową czy pandemię covid19 najlepszą decyzją jest całkowite przekwalifikowanie – tak dalece zaszły strukturalne zmiany w gospodarce.

Gig Economy, czym jest?

Coraz częściej pojawiająca się możliwość pracy z domu w ramach home office przyczyniła się do rozpowszechnienia relacji pomiędzy pracodawcami a wykonującymi pracę, w której beneficjentem usługi jest strona trzecia.  Pojęcie to znane jest jako Gig Economy.

Gig Economy, co warto podkreślić, nie jest nowym zjawiskiem. Termin ten został po raz pierwszy użyty w 2009 roku do opisania nadchodzącego trendu w zatrudnianiu pracowników, który opiera się na swobodnym przepływie projektów, usługach konsultingowych i możliwościach pracy w niepełnym wymiarze godzin na rynku cyfrowym. Co ciekawe, koncepcja gig economy jest znacznie starsza – sięga 1900 roku, kiedy to przedsiębiorstwa pozwalały pracownikom tymczasowym wypełniać luki w sile roboczej. Przewiduje się, że w 2027 roku w Stanach Zjednoczonych 86,5 miliona osób będzie wykonywać wolny zawód, stanowiąc 50,9% całej amerykańskiej siły roboczej.

Pracownik na ogół związany był z jednym, a nie z wieloma pracodawcami, co ściśle określało jego pozycję. Gig Economy to coś więcej niż liberalne pojmowanie stosunku pracy i pozycjonowanie się w roli współpracownika.

Zalety Gig Economy

Istnieje dużo więcej zalet Gig Economy. Warto wśród nich wymienić:

  • większa wolność dla pracowników, którzy sami mogą decydować, kiedy, gdzie i dla kogo pracują
  • możliwość aktywizacji osób dotychczas wykluczonych z życia zawodowego
  • lepsze i efektywniejsze wykorzystanie czasu, co może przełożyć się na lepsze zarobki
  • dla pracodawcy: dostęp do wysokiej klasy specjalistów i rezygnacja z kosztów stałych
  • szybsza możliwość adaptacji dla dużych firm do zmieniającego się rynku
  • korzystanie z crowdsourcingu, może być sposobem dla firm dla szybkiego rozwoju

Zakłócenia społeczno-gospodarcze spowodowane pandemią sprawiły, że coraz więcej pracowników etatowych zdecydowało się zrezygnować z etatów i zostać „giggersem”.

Przewiduje się, że jeszcze w 2022 r. firmy zaczną wprowadzać plany i strategie HR, które będą miały na celu stworzenie warunków, które mocniej zwiążą z nimi freelancerów.

Idealne rozwiązanie motywacyjne dla „gig economy”? – system kafeteryjny Motivizer

By zadbać o odpowiednią motywację ważne jest zapewnienie współpracującym z firmą „giggersom” rozwiązań, z których mogą korzystać niezależnie od tego, kiedy i w jakim miejscu pracują.  Idealnym rozwiązaniem będzie system kafeteryjny oferwany przez Motivizer, który należy dziedziny świadczeń pozapłacowych. Mówimy tu o innych niż pensja sposobach wynagradzania pracowników, takich jak różnego rodzaju bony i karnety. Jest to narzędzie, które kształtuje kulturę organizacyjną w firmie, a w przypadku „giggersów” może pomóc w poprawie efektywności.

Dzięki niemu „giggersi” od pracodawcy oprócz stałej puli punktów do wykorzystanie na różne świadczenia mogą otrzymywać dodatkowe punkty np. za przygotowanie projektu przed terminem lub jako dodatkowa nagroda za świetnie wykonaną pracę.

Zobacz ofertę na stronie głównej