Motivizer nawiązuje współpracę z aplikacją do e-terapii Helping Hand


Firma Motivizer wprowadza do oferty usługę wsparcia psychologicznego. Już od 1 kwietnia klienci Motivizer będą mogli korzystać z innowacyjnej aplikacji do e-terapii Helping Hand. W dobie pandemii i nasilających się problemów ze zdrowiem psychicznym dostęp do fachowego wsparcia psychologicznego stał się jednym z bardziej poszukiwanych benefitów, zarówno przez działy HR, jak i samych pracowników.

Wraz z rosnącą liczbą zachorowań i wprowadzaniem kolejnych obostrzeń wizja szybkiego powrotu do normalności staje się coraz bardziej odległa. Co za tym idzie pogłębiają się znaczące już problemy ze zdrowiem mentalnym Polaków. Problemy te dotykają również pracowników firm – już 1/3 z nich raportuje pogorszenie zdrowia psychicznego, jednocześnie tylko 30% z nich odczuwa wsparcie ze strony swojego pracodawcy. A jak pokazują badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych 80% pracowników korporacji rozważy zmianę pracy, jeśli nowy pracodawca zapewni pakiet wsparcia zdrowia psychicznego.

Wsparcie psychologiczne od Helping Hand już dostępne w systemie kafeteryjnym Motivizer

Motivizer, najnowocześniejszy na polskim rynku system wsparcia dla działów HR jako pierwszy wprowadził do swojej platformy benefitowej możliwość korzystania z programu wsparcia psychologicznego od Helping Hand.

Helping Hand to innowacyjna aplikacja, która gwarantuje dostęp do ponad 100 zweryfikowanych terapeutów, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie do wsparcia terapii.

Pomoc psychologiczna obejmuje 6 obszarów:

  • depresję,
  • zaburzenia lękowe,
  • problemy z alkoholem,
  • stany lękowe,
  • wsparcie psychologiczne pracownika,
  • wsparcie psychologiczcne dziecka pracownika.

„We współpracy z Motivizer opracowaliśmy program holistycznego wsparcia psychologicznego, który może objąć zarówno samego pracownika, jak i jego rodzinę. Wykorzystujemy w nim narzędzia do autodiagnozy i autoterapii, takie jak dzienniczki, czy testy diagnostyczne, które podnoszą efektywność terapii. Helping Hand to także bogactwo narzędzi, które obejmują czaty wideo i czaty tekstowe z terapeutami, dostęp do bogatej bazy wiedzy obejmującej teksty, wideo porady, grupy wsparcia, czy otwarte czaty eksperckie. Jesteśmy przekonani, że pracownicy korzystający z kafeterii Motivizer znajdą w aplikacji Helping Hand duże oparcie w tych trudnych dla nich czasach .”

logo helping hand

Daniel Lewczuk Prezes Zarządu Helping Hand

Helping Hand to kolejny partner, który rozpoczął współpracę z Motivizer.

Motivizer wspiera działy Human Resources oraz samych pracowników dopasowanymi do ich potrzeb rozwiązaniami. Intuicyjne narzędzia wpływają nie tylko na efektywność pracy i zarządzania, ale również poprawiają komfort pracowników w ich prywatnym czasie.  Zespół Motivizer oddaje do dyspozycji swoim partnerom całą swoją pasję, wiedzę i doświadczenie, wspierając ich w doskonaleniu i transformacji cyfrowej działu HR.  Dostępne na platformie benefitów Motivizer świadczenia mogą być dostosowane i dopasowane do potrzeb pracodawcy, a także do wybranego budżetu. 

„Celem Motivizer jest dostarczenie najlepszych rozwiązań działom HR, które będą dostosowane do potrzeb pracowników zatrudnionych w organizacji. Codziennie jesteśmy w kontakcie z zespołami HR i coraz częściej pojawia się temat pogarszającej się kondycji psychicznej pracowników. Cieszymy się, że do szerokiego wachlarzu dostępnych benefitów dołączyła także kompleksowa opieka psychologiczna. Helping Hand to doświadczona firma, która gwarantuje dostęp nie tylko do najlepszych, zweryfikowanych terapeutów, ale też nowoczesnych technologii, które w dobie pandemii ułatwiają zdalny kontakt z terapeutą, usprawniając terapię i zwiększając jej efektywność.”

logo system kafeteryjny motivizer

Paweł Filutowski
CEO/CTO Motivizer

Pomoc psychologiczna dla pracowników firm i korporacji

Według badań już ponad 20% polskich firm planuje wprowadzenie wsparcia w sferze zdrowia psychicznego dla swoich pracowników. Coraz więcej firm odczuwa bowiem negatywne skutki pandemii COVID-19 w tej sferze (przeczytaj więcej, czy cyfryzacja procesów motywowania pracowników w dobie pandemii to szansa, czy konieczność). Według danych ZUS liczba dni absencji z powodu depresji wzrosła o prawie 40% a średnia długość zwolnienia to 20 dni. Liczba wizyt psychiatrycznych i psychologicznych wzrosła natomiast 2,5-krotnie od marca 2020 r.

1) Badanie przeprowadzone przez ICAN Institute, wydawcę Harvard Busines Review Polska w listopadzie 2019 roku

Zobacz ofertę na stronie głównej