Jak zarządzać świadczeniami pracowniczymi? Na czym polega wynagrodzenie kafeteryjne?

Rozliczanie benefitów w biurze

Coraz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę z tego, jak dużą rolę odgrywają dodatkowe świadczenia pozapłacowe w motywowaniu pracowników. Niewielu jednak z nich wie, jak nimi zarządzać i jak je rozliczać, a wtedy z pomocą przychodzą systemy kafeteryjne. A na czym tak naprawdę polega wynagrodzenie kafeteryjne? Jakie są możliwości i korzyści wynikające z wykorzystania benefitów pracowniczych?

Co to jest wynagrodzenie kafeteryjne?

Jeszcze kilka lat temu pracownik zapytany o to, co go najbardziej motywuje do dalszej pracy, odpowiadał, że dodatkowa premia, czy podwyżka. Dziś, choć nadal jest to niezwykle istotny czynnik, ważna jest możliwość pracy zdalnej, pochwała za dobrze wykonaną pracę, czy wybór dodatkowych benefitów pozapłacowych.

A ideą systemów kafeteryjnych jest umożliwienie pracownikom wyboru świadczeń nie wychodzących w skład wynagrodzenia. Tym różnią się od tradycyjnie pojmowanych systemów motywacyjnych, że pozostawiają pracownikom pełną dowolność w zakresie interesujących go benefitów. Wybór świadczeń w ramach systemu jest szeroki i zróżnicowany, można go jednak dostosować do potrzeb firmy, wybierając określone grupy benefitów.

Na tym właśnie polega wynagrodzenie kafeteryjne – pracodawca, nawiązując współpracę z firmą oferującą systemy motywacyjne udostępnia pracownikom świadczenia do ich dowolnego wykorzystania w ramach premii, czy nagrody za osiągnięcia w pracy.

Jakie są najbardziej popularne świadczenia pozapłacowe?

Trzeba zaznaczyć, że system kafeteryjny oferuje bardzo duży wybór benefitów, który nie zawsze będzie w pełni odpowiadać potrzebom firmy. Dlatego istnieje możliwość dopasowania oferty do konkretnego przedsiębiorstwa – wtedy pracodawca, czyli zamawiający usługę, może zdecydować, jakie świadczenia zostaną udostępnione pracownikom.

Można to określić na podstawie badania potrzeb pracowników, jednak najprościej jest wybrać spośród najpopularniejszych świadczeń i obserwować, które z nich są najczęściej wybierane. Obecnie największym zainteresowaniem cieszy się dodatkowa, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie, pakiety sportowe, kursy językowe, bilety do kina, czy zniżki do restauracji.

Jak zarządzać pozapłacowymi benefitami?

Firma korzystająca z systemów kafeteryjnych uzyskuje dostęp do oprogramowania, które ułatwia zarządzanie świadczeniami. Taki program umożliwia wybór benefitów, zasilanie „wirtualnych portfelów” pracowników, dzięki którym mają możliwość samodzielnego decydowania o świadczeniach a także wygodny sposób rozliczeń.

W praktyce jest tak, że to pracownik sam „zarządza” swoimi świadczeniami, chociaż dział HR musi wszystko nadzorować przy pomocy intuicyjnego programu. Bardzo ważne jest również to, aby po kilku miesiącach zweryfikować, jakie benefity są wybierane. Jeśli coś nie cieszy się popularnością, można z tego z zrezygnować i w zamian zaoferować nową grupę świadczeń.

Rozliczanie świadczeń z ZFŚS

Jeszcze jedną zaletą systemów kafeteryjnych jest to, iż pomagają w rozliczaniu benefitów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nie każdy pracodawca wie, co może rozliczać w ramach tego funduszu, a dzięki systemom kafeteryjnym ryzyko popełnienia błędów (a co za tym idzie – nałożenia wysokiej kary na firmę) jest znikome.

Na koniec warto przypomnieć, jakie benefity mogą być finansowane w ramach ZFŚS: kulturalno-rozrywkowe (np. bilety do kina), wypoczynkowe (wczasy, kolonie dla dzieci), sportowo-rekreacyjne (m. in. karty sportowe), opieka nad dziećmi, pomoc materialna, pomoc na cele mieszkaniowe. Pozostałe świadczenia muszą być opłacane ze środków obrotowych firmy, co również jest uwzględniane przez systemy kafeteryjne.

Zobacz ofertę na stronie głównej