Motivizer na Benefit Festival I

system kafeteryjny

Motivizer uczestniczył w spotkaniu liderów rynku produktów benefitowych, w tym z osobami odpowiedzialnymi za politykę benefitową w firmach. Prowadzone były rozmowy o budowaniu polityki benefitowej, dobrych praktykach i kwestiach formalno-prawnych. Na targach zaprezentowano nową wersję aplikacji – system kafeteryjny, który jest unikalny na rynku. Nasze rozwiązanie, jako jedyny umożliwia zakup platformy kafeteryjnej w modelu SaaS (Software as Service) z pełną funkcjonalnością do zarządzani świadczeniami pozapłacowymi w jednym miejscu:

  1. Dystrybucja świadczeń benefitowych,
  2. Automatyzacja zamówień: dostarczenie produktów oraz ich rozliczenia,
  3. Generowanie raportów ad-hoc z poziomu systemu kafeteryjnego.
Zobacz ofertę na stronie głównej