temat artykułów: dane osobowe

Przechowywanie danych osobowych i nowy moduł Motivizer​


Przechowywanie danych osobowych i nowy moduł Motivizer – retencja danych Retencja danych osobowych to termin bardzo istotny w czasach globalnej cyfryzacji i automatyzacji. Polityka retencji danych określa procedury postępowania związane z ustaleniem czasu ich przetwarzania w celu realizacji istniejących procesów biznesowych. Zasada ograniczenia przechowywania, która została sformułowana w art. 5 ust. 1 lit. e RODO […]

czytaj dalej