Epoka pracy hybrydowej

praca hybrydowa

Po pandemii zmienia się model pracy w firmach. Pracownicy doceniają możliwość skorzystania z pracy hybrydowej i coraz mocniej widać brak chęci powrotu tylko do modelu pracy stacjonarnej. To duże wyzwanie dla pracodawcy.

Hybrydowy system pracy – tego szukają pracownicy

Ponad 85% pracowników sektora finansowego w Wielkiej Brytanii nie postrzega już biura jako swojego głównego miejsca pracy. To dziś główne wyzwanie dla HR w finansach, które chciałoby przekonać bankowców do powrotu do norm sprzed pandemii.

Dziś zaledwie 14% respondentów z branży uważa biuro za swoje główne miejsce pracy, 42% – dom, a 44% – rozwiązanie hybrydowe. W przypadku osób łączących pracę w biurze i w domu, preferowana jest praca zdalna. Zaledwie jedna piąta ankietowanych chciałaby spędzać w biurze trzy lub więcej dni w tygodniu. Preferowane są dwa lub mniej dni w tygodniu w biurze.

Praca hybrydowa co to znaczy?

System pracy hybrydowej pozwala na zmianę fizycznej lokalizacji stanowiska pracy i pracownik, w pewnym wymiarze czasu, może pracować zdalnie. To rozwiązanie daje większą elastyczność pracownikowi, ale także obliguje go do organizacji swojej pracy i realizacji zadań. Pracownik docenia możliwość skorzystania z pracy hybrydowej i ten system potrafi być benefitem, którego pracownicy, szczególnie działów IT i sektora finansowego, oczekują. Praca hybrydowa to także oszczędność dla pracodawcy. Przedsiębiorcy dostrzegają tę potrzebę i w miarę możliwości, dostosowują warunki, a także sposoby motywowania „pracowników hybrydowych”.

Ewolucja miejsca pracy pod pracownika

Z badań przeprowadzających w UK jasno wynika, że większość osób planujących odejście z branży twierdzi, że powodem jest jakość życia oraz ich wellbeing. Próby wymuszenia powrotu mogą okazać się spektakularnym niewypałem na dzisiejszym, trudnym rynku pracy.

Do tej pory firmy finansowe reagowały na różne sposoby. Niektóre oferowały dobrze znaną przynętę w postaci gotówki. Premie wzrosły w 2021 r., a wiele dużych banków inwestycyjnych, chcąc zatrzymać młodszych pracowników, wprowadziło powszechne podwyżki płac. Parkiety giełdowe i kampusy biurowe zostały zmodernizowane w celu dostosowania do nowych zasad pracy. Citigroup Inc. planuje wydać ponad 100 milionów funtów (124 miliony dolarów) na całkowite odnowienie 42-piętrowego wieżowca biurowego w londyńskiej dzielnicy Canary Wharf, a Goldman Sachs – bank, którego twarda kultura pracy jest częścią legendy Wall Street – zwiększył wymiar urlopu dla młodszych pracowników. A praca hybrydowa – choć niechętnie – jest obecnie stałym elementem finansów. JP Morgan oszacował, że około 40% z 270 000 pracowników będzie pracować w modelu hybrydowym.

Zgodnie z tym trendem miejsce pracy ewoluuje w kierunku podejścia bardziej odpowiedniego dla pracowników i ich produktywności – hybrydowego modelu pracy. Jest to elastyczny model pracy skoncentrowany na pracownikach, który obejmuje połączenie pracy w biurze i pracy zdalnej.

Najbardziej zaawansowane w nowym podejściu do pracy są firmy z sektora nowych technologii, u których digitalizacja i automatyzacja jest częścią ich DNA.  Jeszcze w maju 2021 roku dyrektor generalny Google, Sundar Pichai, ogłosił hybrydowy plan pracy firmy, który pozwalał pracownikom pracować z biura przez trzy dni w tygodniu i zdalnie w pozostałe dwa dni.

„Przyszłość pracy to elastyczność” – powiedział Pichai. Niektóre inne firmy z branży, które w pełni wykorzystują hybrydowy system pracy, to HubspotMicrosoftInfosysSiemens Amazon, aby wymienić tylko kilka największych.

Jakie benefity dla pracy hybrydowej?

Wraz z rozwojem popularności i zainteresowania pracą w trybie hybrydowym wzrosło także zainteresowanie benefitami, które pracodawca może zaoferować pracownikom pracującym poza biurem. Wiele firm w odpowiedzi na potrzeby swoich pracowników zaczęło wdrażać systemy kafeteryjne za pomocą których pracownicy sami mogli decydować w jaki sposób i na co chcą przeznaczać dodatkowe środki oferowane przez pracodawcę. Do najpopularniejszych usług zaczęły zaliczać się zajęcia mindfulness i wellstress, a także różnego rodzaju bony, które można wykorzystać w wybranych sklepach.

Pracodawcy dziś doceniają fakt, że rozwiązania cyfrowe umożliwiają pracownikom dostęp do zasobów HR także poza godzinami pracy i poprzez urządzenia mobilne. Ten obszar nadal się rozwija i będzie się rozwijał, choć na pewno się zmieni. Duże międzynarodowe korporacje, w tym firmy produkcyjne, logistyczne, telekomunikacyjne czy z branży finansowej, które w mniejszym stopniu odczuły na sobie skutki pandemii nie planują zmniejszenia nakładów na benefity, ale aktywnie dopasowuje do zmieniającego się świata i preferencji pracowników. 

Brak dostępu do obiektów sportowych czy kin w trakcie pandemii sprawił, że dużą popularnością cieszą się dziś oferty streamingowe – treningi online, ćwiczenia mindfullness (uważności), czy platformy takie jak Netflix i Spotify – z których można korzystać w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Pracodawcy coraz częściej finansują benefity w ramach środków obrotowych, co zapewnia dużo większe możliwości zakupu usług. 

Dziś pracownicy chcą sami podejmować decyzje dotyczące budżetu benefitowego, jaki im przyznał pracodawca. W najbliższej przyszłości istotne będzie dużo szersze spojrzenie na rolę benefitów pozapłacowych. Jak nigdy wcześniej rozwój technologii i ich zastosowanie w tym obszarze będzie kluczem dla przyszłości organizacji. Trzeba pamiętać, że pojęcie wartości przedsiębiorstwa się zmienia, kapitał ludzki i strategia wellbeingowa (przeczytaj dlaczego wellbeing w organizacji jest ważny), dzięki której nie tylko przyciągniemy specjalistów, ale ich też zatrzymamy będą stanowić ważny element wartości.

Zalety digitalizacji HR

Jednak same plarformy benefitowe to zaledwie ułamek tego co dziś robią firmy by umożliwić pracę hybrydową lub całkowicie zdalną. Widać duży postęp w digitalizacji i automatyzacji całego obszaru HR. Odpowiednio dobrane narzędzia mogą ograniczyć liczbę papierowych dokumentów w obszarze HR nawet o 90%, wesprzeć budowę zaangażowania pracowników i zautomatyzować procesy abonamentowe takie jak karty sportowe czy pakiety medyczne. Dodatkowo pracownicy mogą załatwić wszystkie sprawy administracyjne bez przychodzenia do biura kadr. Wnioski urlopowe, dopłaty do okularów czy wnioski o dofinansowanie edukacji można już dziś załatwić w sposób całkowicie zdalny. Dodatkowo digitalizacja i automatyzacja procesów HR będą kluczowe by osoby odpowiedzialne za kapitał ludzki mogły maksimum czasu, energii i uwagi poświęcić kreatywnej pracy, która da wymierne korzyści organizacji, a nie zajmować się tylko „papierologią”.

Sprawdź ofertę Motivizer

Platforma kafeteryjna Motivizer oprócz nowości – oferty Voucher4Sport – voucher na zawody sportowe, czy oferty produktów KROSS oferuje stale poszerzającą się bazę benefitów dostępnych dla pracownika. 

Dowiedź się więcej o tym co to jest system kafeteryjny.

Zobacz ofertę na stronie głównej