Motivizer Sp. z o.o. został członkiem Polish-Swiss Chamber of Commerce

Motivizer w Polsko-Szwajcarskiej Izbie Handlowej

Mamy kolejną dobrą wiadomość, którą chcielibyśmy się z wami podzielić. Motivizer Sp. z o.o. został członkiem Polish-Swiss Chamber of Commerce.

Polski-Szwajcarska Izba Handlowa i Motivizer

Członkostwo w Polish-Swiss Chamber of Commerce to kolejny impuls na drodze rozwoju Motivizer. Przynależność do PSCC nie tylko ułatwi nawiązanie i rozwijanie relacji biznesowych z przedstawicielami firm z Polski i Szwajcarii zrzeszonymi w Izbie, ale także pozwoli na dalszy rozwój naszych rozwiązań i narzędzi. Planujemy aktywny udział w działaniach PSCC, m.in. w ramach Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu i Polish Swiss Innovation Day. Izbą partnerską w Szwajcarii jest Izba Handlowa Szwajcaria-Europa Środkowa SEC.

System Motivizer dostarcza chmurowe i w pełni mobilne rozwiązanie w formule SaaS (System as a Service), stworzone do wsparcia działów HR, budowania motywacji pracowników i transformacji cyfrowej dzięki elastycznej i zintegrowanej z innymi systemami klienta architekturze. 

Zobacz ofertę na stronie głównej