Przyszłość HR w cyfrowym świecie – RPA i AI w Motivizer!

Robotyzacja procesów biznesowych oraz AI w Motivizer

W erze nieustannej transformacji technologicznej, narzędzia takie jak robotyzacja procesów biznesowych (RPA) i sztuczna inteligencja (AI) przekształcają krajobraz zarządzania zasobami ludzkimi. Ta ewolucja kiedyś wydawała się niemożliwa, teraz staje się codziennością, otwierając nowe możliwości zarówno dla pracowników HR, jak i całych organizacji.

Codzienne działania w dziale HR, obfitujące w powtarzalne i monotonne zadania, stają przed wyzwaniem efektywnego zarządzania czasem i danymi. Proste błędy wynikające z ludzkiego zmęczenia lub rozproszenia mogą prowadzić do poważnych pomyłek, zwłaszcza przy obsłudze wrażliwych danych takich jak płace czy urlopy. W takich sytuacjach, technologia RPA przychodzi z pomocą, oferując precyzyjne i niezawodne rozwiązania.

„Roboty”, wprowadzone do działań HR, minimalizują ryzyko błędów i bezpiecznie przetwarzają dane. Zautomatyzowane procesy, takie jak zarządzanie płacami, danymi personalnymi, wdrażaniem i zwalnianiem pracowników, są obsługiwane z większą precyzją i szybkością. Bezpieczeństwo wrażliwych informacji jest priorytetem, a jednocześnie pracownicy HR odzyskują cenny czas, który mogą poświęcić na bardziej strategiczne i twórcze inicjatywy.

Z drugiej strony, algorytmy uczenia się, będące fundamentem AI, wniosą znaczącą wartość w analizie trendów zatrudnienia, identyfikacji talentów oraz personalizacji doświadczeń pracowniczych. Dzięki temu pracownicy HR mogą zaangażować się w rozwój firmy, kształtując politykę kadrową i strategie rozwoju pracowników. To z kolei wpływa pozytywnie na morale i produktywność całej organizacji.

Nasz artykuł odkrywa, w jaki sposób RPA i AI zmieniają tradycyjne podejścia w dziale HR, tworząc zintegrowane, dynamiczne środowisko pracy, które odpowiada na potrzeby współczesnego rynku. Jesteśmy świadkami narodzin nowej ery w pracy, gdzie zaawansowane technologie wspierają zarówno efektywność operacyjną, jak i rozwój kreatywności i zaangażowania wśród pracowników HR.

Od prostych narzędzi do kluczowego elementu nowoczesnego biznesu

Historia Robotic Process Automation (RPA) ma swoje korzenie w latach 90. XX wieku, kiedy to na rynku pojawiały się pierwsze narzędzia służące do automatyzacji prostych zadań biurowych. Początkowo, te wczesne systemy skupiały się na podstawowych operacjach, jednak z biegiem lat technologia ta zaczęła nabierać coraz większego znaczenia. Termin „RPA” zyskał na popularności około 2010 roku, co stało się kamieniem milowym w historii tej technologii. Od tego momentu, RPA przeszła metamorfozę z narzędzia służącego do prostych automatyzacji, w kierunku zaawansowanych systemów zdolnych do naśladowania złożonych działań ludzkich w środowiskach cyfrowych.

„Roboty programowe”, będące sercem RPA, są zaprojektowane do automatyki powtarzalnych, schematycznych czynności, które tradycyjnie wymagały ludzkiego zaangażowania. Działając na interfejsach użytkowników, cyfrowi asystenci mogą logować się do aplikacji, wprowadzać dane, przeprowadzać obliczenia oraz nawigować przez złożone systemy i menu. Co więcej, wraz z postępem w dziedzinie uczenia maszynowego i analizy danych, RPA ewoluowało, oferując jeszcze większe możliwości w zakresie personalizacji i optymalizacji procesów.

Dynamiczny rozwój RPA (robotyzacji procesów biznesowych) w ostatnich latach jest bezpośrednio powiązany z rosnącym zapotrzebowaniem rynku na automatyzację, która jest zarówno wydajna, jak i kosztowo efektywna. W 2016 roku, zgodnie z raportem Grand View Research, globalna wartość rynku RPA osiągnęła poziom 358,2 miliona USD, co już wówczas podkreślało znaczenie tej technologii. Ten trend wzrostowy znacznie się nasilił, a do 2020 roku wartość rynku RPA wzrosła do imponujących 1,89 miliarda USD. Prognozy na najbliższe lata są jeszcze bardziej obiecujące – oczekuje się, że do 2025 roku wartość rynku RPA osiągnie 13,74 miliarda USD, co oznacza roczny wzrost na poziomie 32,8% w okresie 2019-2025. Ten imponujący wzrost nie tylko potwierdza rosnącą popularność RPA, ale także podkreśla jej kluczową rolę w transformacji procesów biznesowych w różnych sektorach.

RPA, jako technologia, przestaje być tylko narzędziem do automatyzacji prostych zadań, a staje się strategicznym komponentem wspierającym kompleksowe procesy biznesowe. Jej zdolność do integracji z istniejącymi systemami, wysoka skalowalność i elastyczność sprawiają, że RPA jest nie tylko efektywnym, ale także niezbędnym narzędziem w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Od teoretycznych koncepcji do praktycznych zastosowań

Początek rozwoju zaawansowanych systemów obliczeniowych w latach 50. i 60. XX wieku zwiastowało pojawienie się koncepcji, która w dzisiejszych czasach odmienia oblicze wielu dziedzin – systemów zdolnych do naśladowania ludzkich procesów myślowych. Początkowo skoncentrowane na prostym programowaniu komputerów do wykonywania zadań wymagających intelektu, te wczesne eksploracje stopniowo ewoluowały, zyskując pełne znaczenie wraz z postępem w technologiach obliczeniowych, gromadzeniu danych i uczeniu maszynowym na przełomie XX i XXI wieku.

Dzięki algorytmom uczenia maszynowego i deep learning, systemy zaczęły analizować ogromne zbiory danych, ucząc się i podejmując decyzje. Znajdują zastosowanie w rozmaitych zadaniach – od interpretacji mowy po analizę złożonych zestawów danych, co otworzyło nowe horyzonty w takich sektorach jak medycyna, finanse czy HR.

W ostatnich latach, technologie te stają się coraz bardziej wszechobecne, przyczyniając się do przełomów w różnych branżach, w tym w zarządzaniu zasobami ludzkimi (HR). Pomagają one nie tylko w dokładniejszej diagnostyce medycznej, optymalizacji procesów finansowych, rozwoju autonomicznych pojazdów i tworzeniu interaktywnej rozrywki, ale także w automatyzacji i ulepszaniu procesów rekrutacyjnych, szkoleniowych oraz ocenie wydajności pracowników w HR.

Transformacja Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Automatyzacja procesów HR z wykorzystaniem RPA oraz zaawansowanych narzędzi AI wprowadzają znaczące ulepszenia i przynosząc nowe perspektywy oraz możliwości w obszarach od rekrutacji po zarządzanie talentami. Wpływ tych technologii na efektywność i innowacyjność w zarządzaniu ludźmi był już znacząco widoczny w statystykach branżowych kilka lat temu.

Według raportu Deloitte z 2020 roku, niemal połowa organizacji już wykorzystywała narzędzia AI w swoich działach HR, a kolejne 40% już planowało ich wprowadzenie. Potwierdza to znaczący wpływ AI na modernizację procesów HR, szczególnie w kontekście rekrutacji. Badanie McKinsey ujawniło, że firmy implementujące AI w procesach selekcji kandydatów doświadczyły 35% wzrostu skuteczności w wybieraniu odpowiednich osób na dane stanowiska. Ten wzrost efektywności nie tylko podnosi jakość procesu rekrutacyjnego, ale także przyczynia się do lepszego dopasowania talentów do potrzeb organizacji.

Podobnie, zastosowanie RPA w codziennych zadaniach administracyjnych związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi może skutkować nawet 65% redukcją czasu potrzebnego na ich wykonanie. Automatyzacja rutynowych zadań, takich jak zarządzanie danymi pracowników czy obliczanie płac, nie tylko zwiększa efektywność, ale również pozwala pracownikom HR skoncentrować się na bardziej strategicznych i wartościowych aspektach swojej pracy.

Jak jeszcze możemy wykorzystać te dwie technologie?

 • Automatyzacja onboarding’u przez RPA:
  • Tworzenie kont użytkowników i zapisywanie do systemów firmowych.
  • Zarządzanie dokumentacją związaną z nowymi pracownikami.
 • Zarządzanie czasem i obecnością:
  • Automatyczne śledzenie czasu pracy i nieobecności pracowników.
  • Ułatwienie zarządzania płacami i zapewnienie dokładności danych.
 • Aktualizacje danych pracowników:
  • Automatyczne aktualizacje informacji o pracownikach w różnych systemach.
  • Minimalizacja ryzyka błędów i oszczędność czasu.
 • Zarządzanie świadczeniami:
  • Automatyzacja procesów rejestracji i zarządzania zmianami w świadczeniach pracowniczych, np. ubezpieczenia zdrowotne, plany emerytalne.
 • Rekrutacja opierająca się na AI:
  • Analiza CV i ocena dopasowania kandydatów.
  • Wykorzystanie narzędzi takich jak chatboty AI do wstępnych rozmów z kandydatami.
 • Analiza wydajności pracowników:
  • Identyfikacja kluczowych wskaźników sukcesu i obszarów do rozwoju.
 • Personalizacja ścieżek kariery:
  • Propozycje indywidualnych ścieżek rozwoju i szkoleń oparte na analizie danych.
 • Zarządzanie zmęczeniem i dobrostanem pracowników:
  • Monitoring wskaźników zmęczenia i stresu wśród pracowników.

RPA i Ai już w Motivizer!

W Motivizer, wykorzystujemy potencjał RPA i AI, aby zwiększyć produktywność naszych zespołów. RPA w naszej firmie stanowi fundament dla nowoczesnego zarządzania, przekraczając granice prostej automatyzacji rutynowych zadań. Jego rola w transformacji działów HR jest nie do przecenienia, a jego zastosowanie wykracza daleko poza prostą automatyzację, oferując możliwość przekształcenia całych procesów biznesowych.

Integracja RPA i AI w naszym podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi odgrywa kluczową rolę. Wykorzystanie tych zaawansowanych technologii umożliwia nam nie tylko automatyzację rutynowych procesów, ale także wprowadzenie inteligentnych rozwiązań, które przekładają się na lepszą jakość i większą efektywność w działaniach HR. Nasz system jest zaprojektowany z myślą o maksymalnej elastyczności, co pozwala na pełne dostosowanie go do specyficznych potrzeb, wymagań technicznych i oczekiwań naszych klientów. Kluczowe aspekty integracji obejmują zintegrowane rozwiązania technologiczne, obsługę struktur wielospółkowych oraz indywidualne dopasowanie.

Wykorzystanie RPA w Motivizer przekłada się na znaczącą oszczędność czasu pracy. Średnio jesteśmy w stanie zaoszczędzić 768 godzin pracy rocznie na jednym pracowniku HR, co przekłada się na 16 godzin tygodniowo! To pozwala pracownikom HR naszych klientów skupić się na bardziej strategicznych zadaniach, przyczyniając się do ogólnej efektywności i sukcesu organizacji. Dodatkowo nasz system automatyzuje procesy związane z dokumentacją, co przekłada się na zredukowanie zużycia papieru niemal o 90%. Funkcjonalność automatycznego generowania dokumentów pozwala na efektywne zarządzanie różnymi rodzajami dokumentów, w tym paskami RMUA oraz PIT.

Sztuczna inteligencja w naszym systemie również odgrywa istotną rolę, szczególnie w kontekście analizy danych i predyktywnych analiz zachowań. Umożliwia identyfikację trendów w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz tworzenie bardziej zaawansowanych strategii zarządzania procesami. Wdrażając te technologie w naszym systemie HR, stawialiśmy na innowacyjność, przekształcając tradycyjne zarządzanie w bardziej efektywne, przemyślane i strategiczne.

Podsumowanie

W Motivizer technologie automatyzacji i inteligentne algorytmy odgrywają kluczową rolę. Są one nie tylko narzędziami usprawniającymi codzienne operacje, ale również czynnikiem zwiększającym efektywność i skalowalność naszych działań. Dzięki elastycznej integracji tych rozwiązań, nasz system jest w stanie dostosowywać się do dynamicznie zmieniających się wymagań biznesowych.

Zastosowanie automatyzacji przekłada się na znaczne zwiększenie efektywności operacyjnej, pozwalając zespołowi HR skoncentrować się na zadaniach strategicznych. Skalowalność tych systemów zapewnia ich efektywność bez względu na rozmiar czy zakres działania firmy, jednocześnie optymalizując koszty operacyjne. Dodatkowo, przyczyniają się one do zrównoważonego rozwoju poprzez efektywne zarządzanie zasobami i minimalizowanie marnotrawstwa.

Nasza podróż z automatyzacją i inteligentnymi algorytmami to nie tylko kwestia automatyzacji rutynowych zadań. To przede wszystkim proces głębszej transformacji w zarządzaniu, który pozwala nam na stworzenie bardziej dynamicznych i efektywnych procesów. Dzięki temu, jesteśmy w stanie nie tylko usprawnić operacje HR, ale także zwiększyć satysfakcję pracowników i poprawić jakość pracy.

Patrząc w przyszłość, technologie te będą nadal odgrywać kluczową rolę w naszym ekosystemie, oferując możliwości dla bardziej zaawansowanych i spersonalizowanych rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że nasze zaangażowanie w te innowacje pozwoli nam utrzymać pozycję lidera w branży, dostarczając rozwiązania, które nie tylko odpowiadają na aktualne potrzeby, ale także wyprzedzają przyszłe trendy i wyzwania.

Zobacz ofertę na stronie głównej