Jak zmieni się świat benefitów pracowniczych w erze covid i post-covid

Jak zmieni się świat benefitów pracowniczych w erze covid i post-covid

Jak pokazują wyniki z badań przeprowadzonych przez Instytut Gallupa 53 proc. pracujących w domu twierdzi, że wolałaby nadal pracować zdalnie, nawet gdy wszystkie restrykcje i ograniczenia zostaną zniesione. Kluczowe w tej sytuacji jest zapewnienie pracownikom odpowiednich narzędzi, które podtrzymają ich motywację na odpowiednim poziomie. 

Rozkwit świadczeń pozapłacowych

Jak pokazują wyniki z badań przeprowadzonych przez Instytut Gallupa 53 proc. pracujących w domu twierdzi, że wolałaby nadal pracować zdalnie, nawet gdy wszystkie restrykcje i ograniczenia zostaną zniesione. Kluczowe w tej sytuacji jest zapewnienie pracownikom odpowiednich narzędzi, które podtrzymają ich motywację na odpowiednim poziomie. Ostatnie dwa lata przed pandemią były faktycznie okresem rozkwitu transformacji cyfrowej HR, w tym wykorzystania narzędzi technologicznych takich jak platformy kafeteryjne i szerzej – benefitowe, rozumiane jako kanał do zarządzania świadczeniami pozapłacowymi.

Benefity dopasowane do zmieniającego się świata

Pracodawcy dziś doceniają fakt, że rozwiązania cyfrowe umożliwiają pracownikom dostęp do zasobów HR także poza godzinami pracy i poprzez urządzenia mobilne. Ten obszar nadal się rozwija i będzie się rozwijał, choć na pewno się zmieni. Duże międzynarodowe korporacje, w tym firmy produkcyjne, logistyczne, telekomunikacyjne czy z branży finansowej, które w mniejszym stopniu odczuły na sobie skutki pandemii nie planują zmniejszenia nakładów na benefity, ale aktywnie dopasowuje do zmieniającego się świata i preferencji pracowników.
Brak dostępu do obiektów sportowych czy kin w trakcie pandemii sprawił, że dużą popularnością cieszą się dziś oferty streamingowe – treningi online, ćwiczenia mindfullness (uważności), czy platformy takie jak Netflix i Spotify – z których można korzystać w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Pracodawcy coraz częściej finansują benefity w ramach środków obrotowych, co zapewnia dużo większe możliwości zakupu usług.

Rola benefitów pozapłacowych

Dziś pracownicy chcą sami podejmować decyzje dotyczące budżetu benefitowego, jaki im przyznał pracodawca. W najbliższej przyszłości istotne będzie dużo szersze spojrzenie na rolę benefitów pozapłacowych. Jak nigdy wcześniej rozwój technologii i ich zastosowanie w tym obszarze będzie kluczem dla przyszłości organizacji. Trzeba pamiętać, że pojęcie wartości przedsiębiorstwa się zmienia, kapitał ludzki i strategia wellbeingowa, dzięki której nie tylko przyciągniemy specjalistów, ale ich też zatrzymamy będą stanowić ważny element wartości organizacji.

Wellbeing – moda czy świadomość?

Świadomy i odpowiedzialny pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom takie rozwiązania, które poprawią wellbeing pracownika w pracy, ale także wyedukują go lub zapewnią wellbeing w czasie wolnym (przeczytaj dlaczego wellbeing w organizacji jest tak ważny) Decyzja o realizacji programów wellbeingowych jest jedną z lepszych inwestycji jakich może dokonać w tej dekadzie organizacja. Gdy program zapewni wpływ na wszystkie kluczowe obszary organizacja ma realną szansę na maksymalizację potencjału jej pracowników przy znaczącym zmniejszeniu ich rotacji.

Autor:
Paweł Filutowski, CEO/CTO Motivizer

Zobacz ofertę na stronie głównej