Co Polski Ład zmienia? Wyjaśniamy zmiany.

polski ład zmiany w podatkach

Polski Ład to zmiany w ustawie o podatku dochodowym. Opisujemy szczegóły Polskiego Ładu.

Polski Ład – podatki – składka zdrowotna – co zmiany oznaczają dla przedsiębiorcy i pracownika?

Najważniejsze punkty Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw należą:
podwyżka do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego stawka podatku rośnie do 32% (do tej pory było to 85 528 zł),
wprowadzenie 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej (do tej pory było to 8 000 zł),
zmiana zasad ustalania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców oraz likwidacja możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych – składka wyniesie od 4,9 do 9% dochodu firmy.
wprowadzenie ulgi dla klasy średniej.

Kiedy Polski Ład wchodzi w życie

Jest on obowiązujący od początku 2022 roku

Jak Polski Ład zmienia sposób obliczania zaliczki na podatek dochodowy? 

Od 01.01.2022 r. zmianie uległ sposób wyliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Mowa o:
17% minus kwota zmniejszająca podatek: 5 100 zł – dla podstawy obliczenia podatku w wysokości do 120 000 zł;
15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku w wysokości ponad 120 000 zł.

Jak Polski Ład wpłynie na pensje? Ulga dla klasy średniej.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów pracownicy i przedsiębiorcy (na skali), którzy osiągają wyższe zarobki mogą być spokojni o swoje wynagrodzenia. Dla takich osób reforma będzie co najmniej neutralna.

Przykładowo na konto pracownika o zarobkach 8 000 zł brutto miesięcznie wpływać będzie – zarówno w tym, jak i w przyszłym roku – 5730 zł pensji.

To efekt preferencji dla pracowników i przedsiębiorców z klasy średniej. W Polskim Ładzie będą nią objęci pracownicy i przedsiębiorcy, których roczne przychody w wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł, czyli od 5 701 zł do 11 141 zł brutto miesięcznie. Dodatkowo w efekcie podwyższenia progu podatkowego reforma będzie co najmniej neutralna dla tych osób, które zarabiają aż do 12 800 zł brutto miesięcznie.

Preferencja dla klasy średniej została zdefiniowana w art. 26 ust. 1 pkt 2aa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („Ulga dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej”). 

Będzie mógł z niej skorzystać każdy, kto uzyskał przychody:
• z pracy na etacie oraz
• z pozarolniczej działalności gospodarczej
w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Nowe terminy składek ZUS w 2022

Za sprawą Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy termin płatności składek ZUS.
Dla większości płatników zmieni się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne. Tylko dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych termin pozostanie bez zmian – do 5. dnia następnego miesiąca.

Dla pozostałych płatników składek termin będzie zależał od tego czy posiadają osobowość prawną, czy też nie:
• do 15. dnia następnego miesiąca będą opłacać i rozliczać za dany miesiącm.in. spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje,
• do 20. dnia następnego miesiąca wykonywać ten obowiązek będą pozostali płatnicy, np. opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).

Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FS, FGŚP oraz FEP rozliczanych w dokumentach składnych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące.

Zobacz ofertę na stronie głównej